นางสาว จิราพร สินธุไพร ส.ส.เพื่อไทย จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ถึงเนื้อหารัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีการใช้อำนาจทางการทหารจับกุมคุมขังผู้เห็นต่างทั้งประชาชน นิสิตนักศึกษา ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ถือเป็นความไม่ชอบธรรมของคณะผู้ยึดอำนาจมาตั้งแต่แรก

       นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการสอดไส้ความเป็นเผด็จการไว้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการเขียนให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ทั้งๆที่ส.ว.เหล่านี้มาจากการคัดสรรของหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจ ดังนั้นคนเหล่านี้ก็ไม่ต่างจากนั่งร้านของคณะยึดอำนาจที่มีหน้าที่ในการสืบทอดอำนาจเผด็จการ 

       นางสาวจิราพร กล่าวด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอุปสรรค์ของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หยุดการพัฒนา สุดท้ายเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายความเชื่อมั่นของประเทศไทย นักลงทุนทั่วโลกมองออกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้การเมืองไทยอ่อนแอ รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำและไม่เหมาะกับการเข้ามาลงทุน 

       " นอกจากนี้การเขียนยุทธศาสตร์ชาติไว้ 20 ปี เป็นเหมือนการตอกหมุดตรึงประเทศไทยอยู่กับที่ เป็นมรดกบาปที่คณะยึดอำนาจเขียนให้อำนาจเผด็จการไว้ รวมทั้งคนที่เข้ามาร่างเป็นคนที่สูงอายุแล้ว ดังนั้นผลจึงตกมาที่ลูกหลาน ส่วนคนเขียน คนให้เขียนตายไปแล้วยุทธศาสตร์ชาติยังอยู่ทิ้งให้ลูกหลานรับกรรมในอนาคต ทั้งหมดผลมาจากการเขียนรัฐธรรมนูญของนายมีชัยที่ทำร้ายประเทศไทยมากกว่าจะเขียนเพื่อให้ประเทศได้รับการพัฒนา เสียดายงบประมาณนับหมื่นล้านที่ให้คณะร่างไร้ประโยชน์ หากเอาไปช่วยประชาชนจะเกิดประโยชน์มากกว่านี้”