รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ออกมา ทั้งการกระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ยว ช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมไปถึงการลงทุน ซึ่ง 10 อันดับ ของขวัญปีใหม่ 2563 ที่ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้กับประชาชน

 

 

 

               1. กระทรวงพลังงาน ได้ตรึงราคาค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2563 นานถึง 4 เดือน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินอุดหนุนประมาณ 6,800 ล้านบาท

               2. คนใช้เงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง กระเป๋า 2 ทุก 1,000 บาท ลุ้นทองคำทุกสัปดาห์ ด้านร้านค้าร้านไหนรับชำระเงินผ่านแอปฯ ถุงเงิน ได้ลุ้น 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ

               3. คืนเงิน 1,000 บาท สำหรับผู้กู้เงิน ธอส. โดยการจ่ายเงินคืน 1,000 บาท จะจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน จีเอชบี ออล (GHB ALL) ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร โอนให้ภายในเดือน ธ.ค. หลังจากลูกค้าชำระเงินงวดเดือน ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว และจะต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติวินัยการชำระดีติดต่อกัน 48 เดือน

 

 

 

 

10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน

 

 

 

10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน

 

 

 

10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน

 

 

 

               4. บ้านดีมีดาวน์ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบ้านจากธนาคาร มีการทำนิติกรรม จดจำนองบ้าน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

 

 

 

10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน

 

 

 

               5. สินค้าราคาโรงงาน โดยมาตรการนี้จะจัดทำในรูปแบบตลาดนัดเพื่อจำหน่ายสินค้าจากโรงงานทุกประเภท เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า - เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยจัดขึ้นในเดือน ธ.ค. นี้ ส่วนจุดจำหน่ายหลักๆ จะอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6

 

 

 

10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน

 

 

 

               6. โครงการมาตรการรัฐ จัดทำโครงการ บ้านในฝัน รับปีใหม่

 

 

 

10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน

 

 

 

10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน

 

 

 

               7. พันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่ กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดขายตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. นี้ ซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร รวมถึงยังมีพันธบัตรพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชน

               8. รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเห็นถึงความสำคัญในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน จึงมีมาตรการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า รวมไปถึงการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชนด้วยเช่นกัน

 

 

 

10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน

 

 

 

               9. กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภค - บริโภค และผู้ประกอบการทั่วประเทศ ในการลดราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนเป็นเวลาประมาณ 30 วัน ทั่วประเทศ เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับประชาชน

 

 

 

10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน

 

 

 

               10. รัฐบาลมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่รัฐบาลตั้งใจมอบให้กับประชาชนคนไทยเช่นกัน

 

 

 

10 ของขวัญ ปี '63 จากรัฐบาล ถึงประชาชน

 

 

 

--------------------