รัฐสภา - 10 ธันวาคม 2562 -"สุวัจน์" บอกปธ.กมธ.แก้รธน.​สังคมต้องยอมรับ เพื่อให้สังคมร่วมมือ-ได้แนวทางที่ดูดี ย้ำ "ชพน." พร้อมหนุนกมธ.ศึกษาแนวทางแก้รธน. เพื่อให้กติกาเป็นผลดีต่อศก.-การเมือง

 


               

 

 

 

ปธ.กมธ.แก้รธน.​สังคมต้องยอมรับ

 

 

             นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าพรรคชาติพัฒนาสนับสนุนการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของสภาฯ ที่เตรียมพิจารณาญัตติด่วน ให้สภาฯ ตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ในประเด็นที่จะศึกษานั้นตนไม่ขอชี้แจง แต่ต้องการให้กมธ.ฯ ที่เตรียมพิจารณาเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ด้วยการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความเห็น และข้อมูลจากประชาชน

 

 

 

ปธ.กมธ.แก้รธน.​สังคมต้องยอมรับ

 

 

                เพื่อนำมาพิจารณากำหนดเป็นแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกัน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพรรคชาติพัฒนาไม่มีประเด็นที่ได้รับผลกระทบจากรัฐธรรมนูญ เพราะถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกติกา ดังนั้นต้องปฏิบัตตามกติกา ส่วนระบบเลือกตั้งที่หลายาฝ่ายระบุว่าเป็นปัญหานั้น ส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงการไม่ชินกับวิธีการใหม่เท่านั้น ส่วนประเด็นการแก้ไขเรื่องอื่นๆ นั้นตนพร้อมสนับสนุนเพื่อให้กติกานั้นเป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและการเมือง  

 

 

 

                  นายสุวัจน์ ยังกล่าวถึงบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานกมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ภายในกมธ.ฯ ต้องหารือร่วมกันว่าจะเลือกบุคคลใดเข้าทำหน้าที่ เพราะไม่สามารถเลือกบุคคลภายคนนอกที่ไม่แต่งตั้งเป็นกมธ.ฯ เข้าดำรงตำแหน่งได้ ส่วนตัวมองว่าหากกมธ.ฯ เลือกบุคคลที่มีความอาวุโส มีประสบการณ์ และเข้าใจในประเด็นเพียงพอ รวมถึงสังคมให้การยอมรับ จะเป็นประโยชน์และเป็นผลดี เพราะคือการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย และเชื่อว่าจะทำให้ผลการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นดูดี.