เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2562 - นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ในกมธ.ฯ งบประมาณ​ปี 2563 สภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีที่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล สมาชิกพรรคเพื่อไทย ฐานะรองประธานอนุกมธ.ฯ ชุดดังกล่าว ระบุว่าอนุกมธ.ฯ​ ฝั่งรัฐบาลฉวยโอกาสอนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาท ให้กับภาคเอกชน คือ มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ถือว่าขัดกับกฎหมายวิธีงบประมาณ ที่อนุมัติให้หน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ คือ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นั้น

 

          นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง ซึ่งการอนุมัติงบประมาณส่วนดังกล่าวให้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร เป็นไปตามข้อเสนอของสภาพัฒน์ฯ ที่ว่าจ้างมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนกันยายน 2561 เพื่อทำงานด้านการวิจัยทั้งงานวิจัยของประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการทำงานของอนุกมธ.ฯ ได้ซักถามและพิจารณา พร้อมกับได้รับคำชี้แจงจากสภาพัฒน์ฯ​ฐานะหน่วยงานที่เป็นผู้ว่าจ้างมูลนิธิดังกล่าว ซึ่งเป็นการขออนุมัติตามการผูกพันของงบประมาณที่จะว่าจ้างรวม 4 ปี 


          "ผมยอมรับว่าก่อนที่อนุกมธ.ฯ จะอนุมัติ ที่ประชุมได้พักการประชุมเพราะมีอนุกมธ.ฯ บางคนบอกว่าหากเดินหน้าพิจารณาจะวอร์คเอาท์ออกจากห้องพิจารณา และเมื่อพักประชุมได้กลับมาลงมติอีกครั้ง ส่วนที่คุณวรวัจน์บอกว่าเกณฑ์อนุกมธ.ฯ ฝั่งรัฐบาลเข้ามาลงมตินั้น ผมยืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่เพื่อรักษาองค์ประชุมของอนุฯ ที่มีไม่น้อยกว่า 5 คน จากอนุกมธ.ฯ​ที่มีทั้งหมด 9 คน ซึ่งเรื่องนี้ผมอธิบายได้ว่า อนุกมธ.ฯ อนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานรับงบประมาณ คือสภาพัฒน์ฯ ส่วนสภาพัฒน์ฯ​จะนำงบประมาณไปจ้างหน่วยงานหรือใคร ย่อมเป็นสิทธิที่ดำเนินการได้ คล้ายกับการอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานเพื่อเช่ารถยนต์โดยสารจากบริษัทเอกชน ดังนั้นจึงยืนยันว่าอนุกมธ.ฯ พิจารณาตามกรอบกฎหมาย" นายสิริพงศ์ กล่าว 

 

         นายสิริพงศ์ กล่าวด้วยว่า หลังจากเกิดกรณีดังกล่าว ไม่มีผลต่อการทำงานร่วมกัน เพราะการประชุมอนุกมธ.ฯ​วันนี้ (9 ธ.ค.) ยังร่วมประชุมกันด้วยดี.