วันที่ 8 ธ.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ อดีตประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้าว่า  

 

         การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มีความล่าช้าและต่อสัญญาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้ว 3 ครั้ง การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มีความล่าช้าและต่อสัญญาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 3 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ธ.ค.2562 และแน่นอนว่าจะต้องมีการต่อสัญญาอีกเป็นครั้งที่ 4 เพราะการก่อสร้างทั้งหมดมีความคืบหน้าไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตนได้รับข้อมูลจากข้าราชการว่าบริษัทที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวจะขอต่อสัญญาขยายเวลาไปอีก 502 วัน แต่ทางรัฐสภาจะให้ต่อเวลาได้แค่ 382 วัน โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.2563

     ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาอ้างว่าระหว่างการก่อสร้าง บริษัทผู้ว่าจ้างใช้สิทธิ์เข้าไปใช้งานในสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอดรถ ห้องประชุมจันทรา และห้องประชุมกรรมาธิการของวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย.2562 รวมถึงยังมีปัญหาการส่งมอบพื้นที่บางส่วนที่ยังล่าช้า ซึ่งตนเห็นว่าเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น เพราะในสัญญาข้อที่ 34 ระบุว่าการเข้าใช้พื้นที่ก่อนไม่ถือว่าเป็นการรับมอบงานตามสัญญา จึงจะนำไปเป็นเหตุในการขอขยายสัญญาไม่ได้ หรือถ้ามีอุปสรรคในการทำงาน ผู้รับเหมาต้องแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบภายใน 15 วัน ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่ได้แจ้งใดๆต่อสำนักงานเลขาธิการสภาฯ

วิลาศ จี้  ปรับผู้รับเหมา วันละ12ล.สร้างสภาใหม่ ล่าช้า

    "จะเห็นได้ว่า โครงการนี้เละเทะและเลวร้ายมาก เพราะข้ออ้างต่างๆในการขอต่อสัญญานั้น ไม่สามารถรับฟังได้ เช่นการส่งมอบพื้นที่ เป็นต้น ในเร็ววันนี้จะยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบว่า การต่อสัญญาทั้งหมดนั้นไม่ชอบ เพราะทุกครั้งที่มีการต่อสัญญา พบว่ามีการทำงานเป็นกระบวนการ ซึ่งมีการหารือล่วงหน้าระหว่างผู้ใหญ่ของคู่สัญญา

       นายวิลาศ กล่าวว่า ส่วนตัวได้รายละเอียดทั้งหมดมาจากข้าราชการในสภาที่ทนไม่ไหว โดยพบว่าบริษัทผู้รับจ้างมีการดึงตัววิศวกรรายหนึ่งไปอยู่กับผู้รับจ้างรายนั้น ซึ่งเป็นผู้ร่างเอกสารขอขยายสัญญาในครั้งนี้ อย่างเช่น สัญญาสาธารณูปโภค เป็นสัญญาประกอบที่มีการว่าจ้างทีหลัง โดยมีบริษัทซิโนทัยฯเป็นผู้รับงาน จะอ้างไม่ได้  และสัญญาในครั้งนี้จะเชื่อถือได้อย่างไรว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ทั้งนี้มองว่าควรถึงเวลาในการปรับค่าล่าช้าการก่อสร้าง 12.28 ล้านบาทต่อวัน พร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ ว่ามีการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทหรือไม่