3 ธ.ค.2562-ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฏหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

 

 

 

ครม.ไฟเขียว ดีเอสไอ ยกเลิกทำ 5 คดี

 

 

             เนื่องจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ได้พิจารณาและทบทวนภารกิจตามอำนาจหน้าที่แล้ว เห็นควรว่าจะยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฏหมายที่ต้องดำเนินการสืบสวนเป็นความผิดทางคดีอาญาในกฎกระทรวง 5 ความผิด คือ คดีที่เกี่ยวกับสุรา ยาสูบ เครื่องสำอาง ยา และอาหาร ซึ่ง 5 คดีที่กล่าวมานี้ ทางดีเอสไอจะไม่เป็นผู้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน

 

 

ครม.ไฟเขียว ดีเอสไอ ยกเลิกทำ 5 คดี

 

 

           เนื่องจากคดีความผิดทางอาญาตามกฏหมายเกี่ยวกับสุรา ยาสูบ ได้ถูกยกเลิกแล้วด้วยกฏหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต อีกทั้งลักษณะการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง ยา และอาหาร ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคดีที่ไม่มีความซับซ้อน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสืบสวนในคดีพิเศษ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะให้ดีเอสไอ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินคดีดังกล่าว