28 พฤศจิกายน 2562 การยกเลิก 3 สารเคมีทางการเกษตรกลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าถึงขั้นแตกหักที่"อนุทิน ชาญวีรกูล"หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกมาพูดอย่างชัดเจนตรงไปตรงว่า กรมวิชาการเกษตรข้ามหัวควบคุมกันไม่ได้มาตลอดตั้งแต่ที่"มนัญญา"รมช.กำกับดูแลหน่วยงานดังกล่าวออกเรี่ยวแรงเพื่อยกเลิก 3 สาร เจ้ากระทรวงสาธารณสุขออกเอ่ยปากขอคืนกรมนี้ให้กับรัฐมนตรีเฉลิมชัย รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยเหตุที่ว่าไม่ปฏิบัติตาม 

 

สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดเวลาที่ผ่านมา"พรรคประชาธิปัตย์"เข้ามาบริหารอย่างต่อเนื่องหากได้เป็นแกนนำหรือพรรคร่วมรัฐบาลเรียกว่าทุกยุคทุกสมัยก็ว่าได้ และจะแบ่งกรมสำคัญๆ ให้กับรมว.กระทรวงและลำดับความสำคัญกรมต่าง ๆ ก็พิจารณาตามแต่พรรคใดได้เป็นรัฐมนตรี"กรมวิชาการเกษตร"แม้ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับกรมใหญ่ๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากนัก เพราะด้วยบทบาทหน้าที่ดูจากชื่อก็รู้อยู่แล้ว่าเน้นวิชาการ ไม่ได้ลงมือถึงขั้นปฏิบัติ

 

ตามโครงสร้างอำนาจหน้าที่จะดูดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืช  

 

ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออกสินค้าเกษตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

ดังนั้น"กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย"หนึ่งในหน้าที่ของกรมวิชาการได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากรมได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับสารัตถะตามอำนาจที่ได้ถูกกำหนดไว้ เกี่ยวกับการยกเลิก 3 สารเคมีทางการเกษตรคือ"พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส"

 

สถานการณ์ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวเรื่องการยกเลิกสารเคมีมีความเข้มข้นตั้งแต่ที่"มนัญญา"ออกตัวถึงขั้นขอเอกสารรายละเอียดสต๊อกและตัวเลขของสารเคมี 3 ชนิดที่เหลือค้างแต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าควร จุดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งชนวนที่เริ่มสะสมความขุ่นเคืองระหว่างผู้ดูแลและผู้ปฏิบัติ และที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตอีกประเด็นคือ การบุกไปยังกรมวิชาการเกษตรของรมช.มนัญญาเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เป็นที่น่าสังเกตว่ากรมวิชาการเกษตรไม่ได้ออกมามีบทบาทมากนักก่อนหน้าที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติยกเลิกสาร เหมือนรอดูท่าทีบางอย่าง หรือการเก็บตัวเงียบ ๆ ดังกล่าวเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าไม่เอาด้วยกับการยกเลิก 3 สารเคมีทางการเกษตร เพราะหากเห็นด้วยตั้งแต่ต้นคงไม่มีมติของวันที่ 27พฤศจิกายน 2562 ที่ให้เลื่อนการแบนออกไป วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ในสองสารคือพาราควอต  คลอร์ไพริฟอส  ส่วนไกลโฟเซตให้กำจัดการใช้"

 

ที่น่าคิดคือ"พรรคประชาธิปัตย์"ที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเนิ่นนานก็คงรู้ในเนื้องานของกรม กอง ต่าง ๆ ไม่น้อยและน่าจะมากกว่า ภูมิใจไทยที่เพิ่งเข้ามาบริหาร อีกทั้งการเสนอยกเลิกสารไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีการพูดมาตลอดแต่มาชัดเจนในเวลานี้ และที่ผ่านมาหากผู้บริหารอันเริ่มตั้งแต่เจ้ากระทรวง(ที่เป็นโควต้า)จากพรรคการเมืองใหญ่ มาถึงอธิบดีกรมวิชาการ ไม่ว่าจะสมัยไหน หากยอมรับการแบนสารเคมี คงไม่มีภาพของสองอดีตอธิบดีกรมวิชาการคือนายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ และนายอนันต์ ดาโลดม ออกมาคัดค้าน

 

"เฉลิมชัย ศรีอ่อน"รัฐมนตรีเนื้อแท้จากพรรคประชาธิปัตย์ เองก็เหมือนจะแบ่งรับแบ่งสู้เพราะย้อนไปในอดีตต้นสังกัด ไม่มีการพูดถึงแบนสาร !!!!

 

หลังมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย  22 ตุลาคม 2562 ให้แบน 3 สาร มีการเคลื่อนไหวอย่างหนักของผู้คัดค้าน นักวิชาการเองก็ลงมาเล่นด้วย เรียกว่าถึงขั้นชุมนุมค้านสุดตัว ตรงนี้ก็น่ามีผลอย่างยิ่ง

 

ล่าสุด"กรมวิชาการเกษตร"ได้ทำหนังสือขอขยายการแบนสาร โดยไม่ได้แจ้ง"รมช.มนัญญา"และยังมีเสียงออกมาบอกว่าโยงใยไปถึงพรรคการเมืองเล่นเกมการเมืองใต้ดิน

 

น่าคิดว่าการแบนสารเคมีและให้เลื่อนออกไปจะกลายเป็นเพียงเกมหนึ่งของผู้เกี่ยวข้องอันโยงไปถึงยักษ์ใหญ่ผู้ผลิต และฝ่ายการเมือง หรืออาจจะเป็น"ผู้ปฏิบัติหน้าที่"คือผู้พลิกเกมนี้