รัฐสภา 21 พฤศจิกายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพิจารณากลุ่มญัตติ ที่ว่าการขอตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ เพื่อศึกษาคำสั่งหรือประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 7 ญัตติ

 

 

 

              ตามที่ ส.ส. ทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลเสนอ ทั้งนี้ ในการอภิปรายเพื่อสนับสนุนการตั้ง กมธ.ฯ โดยเฉพาะของ ส.ส. พรรคฝ่ายค้าน พยายามโน้มน้าวให้สภาฯ ลงมติตั้ง กมธ.ฯ วิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบและปรับปรุงคำสั่ง หรือประกาศของ คสช. ที่มีผลกระทบต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการอภิปราย ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) อาทิ รังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่ง หรือประกาศ คสช. ที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะคำสั่งที่มีผลทำให้นักเคลื่อนไหวทางเมืองถูกดำเนินคดี ทั้งนี้ ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ฐานะผู้แทนราษฎร ไม่ใช่สภาผู้แทนเผด็จการ ด้วยการลงมติเห็นชอบให้ตั้ง กมธ. วิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบจากคำสั่ง คสช.

 

 

 

              ขณะที่การอภิปรายของ ส.ส. ฝ่ายค้านคนอื่น ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่ต้องปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งหรือประกาศ คสช. บางฉบับที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงเพื่อให้เกิดมาตรฐานของการมีกฎหมายบังคับใช้ในประเทศ โดยเฉพาะคำสั่งหรือประกาศ คสช.​ที่มีผลต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน หรือการกำกับสื่อฯ ผ่านกลไกของ กสทช.

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ ส.ส.​ ได้อภิปรายจนครบจำนวนที่ได้ยื่นความประสงค์ขออภิปรายในกลุ่มญัตติดังกล่าวแล้ว นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวกับที่ประชุมว่า ขอปิดการประชุม รวมเวลาที่อภิปรายในญัตติดังกล่าวทั้งสิ้น กว่า 6 ชั่วโมง ขณะที่การลงมติว่าจะให้ตั้ง กมธ. วิสามัญ ฯ หรือไม่ จะดำเนินการในการประชุมสภาฯ สัปดาห์หน้า