รัฐสภา - 19 พฤศจิกายน 2562  นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องกรณีที่มีข่าวปรากฎว่าตนจะเข้าไปเป็นกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของสภาผู้แทนราษฎร

 

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่มีบุคคลใดติดต่อหรือทาบทาม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดเงื่อนไขว่ากรธ.​ห้ามไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดหลังจากสิ้นสุดการทำหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น ตนยังสงสัยว่าการเข้าไปเป็นกมธ. ชุดดังกล่าวนั้นจะเทียบกับสถานะตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่

 

อย่างไรก็ตามเมื่อมีประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นตนได้คุยกับ อดีตกรธ. และมองว่าทำไมกรธ. ต้องเข้าไปยุ่งเรื่องดังกล่าว เพราะฐานะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต้องมองว่าเป็นสิ่งที่ดี หากจะเข้าไปร่วมเพื่อเสนอว่าควรแก้ไขอย่างไร จะเหมาะสมหรือไม่ ส่วนที่มีชื่อของนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการกรรมการกฤษฏีกา ฐานะอดีตกรธ.​จะไปร่วมนั้น ตนไม่ทราบเช่นกัน แต่คาดว่าจะเข้าไปในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เชื่อว่ากมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ​​ที่มีฝ่ายการเมืองร่วมด้วย จะยุ่ง เพราะแต่ละฝ่ายมีความต้องการมากน้อยแต่ต่างกันไป บางคนต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งผมบอกได้ว่าเป็นจุดที่รับไม่ได้ เพราะอยู่ ๆ จะให้มาบอกว่าคนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยอมรับว่ามันใช้ไม่ได้ ถือเป็นคนละทิศละทาง เมื่อจุดเริ่มต้นไปด้วยกันไม่ได้ ก็ไม่ใช่เรื่อง 

 

อย่างไรก็ตามที่หลายคนมองว่าการตั้งกมธ.​คณะนี้เพื่อศึกษา ที่ผ่านมากรธ. เคยศึกษาเพื่อรับทราบถึงข้อวิจารณ์ เนื้อหา แต่การศึกษาไม่ใช่ว่าต้องเป็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขหรือปรับอะไร ส่วนหากมีใครมาทาบทามผมหลังจากนี้ ผมตอบไม่ได้ว่าจะไปร่วมหรือไม่ เพราะสถานะขอคำว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังสับสน