15 พ.ย. 62-  ที่สำนักงาน ป.ป.ช.  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.  ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของกลางคดีร่ำรวยผิดปกติของนายสาธิต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร เป็นทองคำแท่ง หนักประมาณ 318 กิโลกรัม รวมมูลค่า 596,420,139 บาท ที่สำนักงาน ป.ป.ช.อายัดไว้ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำมาร่วมตรวจสอบ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยอรินทราชและตำรวจจราจรกลาง พร้อมอาวุธครบมือ มาคุ้มกันและรักษาความปลอดภัย โดยหลังจากตรวจนับเสร็จแล้วจะนำส่งทองคำแท่งดังกล่าวไปเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)           

             ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ ป.ป.ช.นำของกลางที่อายัดมาจากคดีร่ำรวยผิดปกติ มูลค่าสูงมากมาตรวจสอบ และนำฝากไว้ที่ ธปท.

             โดยคดีของนายสาธิต รังคสิริ แบ่งออกเป็น 3 กรณี

            1.กรณีทุจริตคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย 10 ราย ได้แก่ นายสาธิต นายศุภกิจ ริยะการ อดีตข้าราชการระดับ 9 สรรพากร กทม.พื้นที่ 22 นายพายุ สุขสดเขียว อดีตข้าราชการระดับ 9 สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ และนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อดีตข้าราชการระดับ 8 สำนักงานสรรพากร กทม.พื้นที่ 27 กับกลุ่มเอกชนเครือนายวีรยุทธ แซ่หลก และพวก โดยอัยการฟ้องคดีต่อศาลคดีทุจริตแล้วอย่างน้อย 9 ราย เหลือรายนายพายุที่ยังอยู่ในชั้นอัยการ
         2.กรณีร่ำรวยผิดปกติ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายสาธิต นายศุภกิจ และนายสุวัฒน์ กับพวกไปแล้ว รวมวงเงินกว่า 1.3 พันล้านบาท โดยคดีของนายสาธิตอยู่ระหว่างการไต่สวนในชั้นศาล ส่วนคดีนายศุภกิจ และนายสุวัฒน์ ศาลพิพากษายึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
       3.กรณีความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กระทรวงการคลัง มีมติให้ข้าราชการอย่างน้อย 14 ราย ชดใช้ความเสียหายกรณีดังกล่าว รวมวงเงินกว่า 4 พันล้านบาท โดยนายสาธิต นายศุภกิจ นายพายุ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการไต่สวน ส่วนกรณีนายสุวัฒน์ เนื่องจากพ้นจากราชการไปก่อน กรมสรรพากรจึงยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการไต่สวนเช่นเดียวกัน