15 พฤศจิกายน 2562  นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือ คอร์ทมาแชล (Court Marshal) ลงพื้นที่ศาลจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

              เพื่อประมวลข้อเท็จจริงเหตุการณ์ยิงกันในศาลเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา ว่า วันนี้ตนได้รับรายงานจากการลงพื้นที่ของเจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือ คอร์ทมาแชล แล้ว ซึ่งตนจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับรายงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ในวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. นี้ สำหรับรายละเอียดการประมวลเหตุการณ์และข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรต้องรอให้เสนอต่อที่ประชุม ก.ต. ก่อน

              เมื่อถามถึงกรณีเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส่วนกลุ่มองค์กรศาล (สำนักงาน) สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ผลการประเมินสูงสุดในกลุ่มเดียวกันมี 3 หน่วยงาน คือ ระดับ AA 97.03 คะแนน

 

 

 

              นายสราวุธ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ผลการประเมินนั้นมาจากความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานของบุคลากรของสำนักงานศาลยุติธรรมทุกคน ซึ่งพวกเราจะพยายามรักษามาตรฐานที่ดีเช่นนี้ไว้ให้ได้ ขณะเดียวกัน ก็จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก

              "สำนักงานศาลยุติธรรม นอกจากจะมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ ที่คำนึงถึงคุณธรรมและความโปร่งใสอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค" เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวย้ำ