เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562 - ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.... ด้วยเสียงเอกฉันท์ 421 เสียง ซึ่งกมธ.วิสามัญ​ฯ​ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ เป็นประธานกมธ. พิจารณายกร่างฯ ทำแล้วเสร็จ ทั้งนี้ก่อนการลงมติดังกล่าว ส.ส. ได้อภิปรายท้วงติงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

          โดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยที่กมธ.​จะคัดลอกมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในร่างประมวลจริยธรรมของสภาฯ และกมธ.​ ที่บัญญัติไว้ตั้งแต่ข้อ 6 - 27 ที่ลอกตัวบททั้งหมดไว้ ทั้งนี้มาตรฐานจริยธรรมของตุลาการ นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากสภาฯ ทั้งนี้ตนมองด้วยว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา 219 ซึ่งกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระร่วมกำหนดมาตรฐานจริยธรรมใช้บังคับ และให้ใช้บังคับกับ ส.ส., ส.ว. และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้นเป็นการออกแบบที่ไม่ถูกต้อง เพราะส.ส.ต้องควบคุมและตรวจสอบกันเอง แยกองค์กรใครองค์กรมัน ทั้งนี้เมื่อสภาฯ​มีประมวลจริยธรรม เท่ากับมีการใช้ประมวลจริยธรรม 2 ฉบับ คือ ฉบับที่บังคับใช้กับตุลาการศาล และ ที่ใช้กับสภาฯ ซึ่งอาจทำให้การบังคับใช้มี 2 มาตรฐาน และอาจมีปัญหาต่อประเด็นส่วนของบทลงโทษได้ เพราะหากกระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในส่วนประมวลจริยธรรมของตุลาการ ขั้นตอนตรวจสอบคือส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเรื่องทุจริตตรวจสอบ ทั้งนี้ศาลฎีกาเป็นองค์กรที่ตรวจสอบด้านกฎหมายเป็นหลัก หากส่งเรื่องให้วินิจฉัยต่อประเด็นจริยธรรม และมีโทษให้พ้นจากความเป็นส.ส.​ขณะที่ประมวลจริยธรรมของสภาฯ มีบทลงโทษที่ระบุแค่ตักเตือน ทั้งนี้ตนมองว่าการลอกเนื้อหาจะทำให้การเขียนกฎหมายที่เพี้ยนทั้งหมดได้ 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับการพิจารณาของกมธ. ชุดดังกล่าวได้ตั้งกมธ. จำนวน 30 คน และใช้เวลาพิจารณา 30  วัน.