รัฐสภา 13 พฤศจิกายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานการประชุม ได้หารือถึงการกำหนดการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยเฉพาะญัตติด่วน  ที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560   

 

 

ทั้งนี้ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า การพิจารณาของสภาฯ ควรบรรจุเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบสัปดาห์ละ 2-3 เรื่อง เพื่อให้สมาชิกได้เตรียมตัวอภิปรายและทำให้การพิจารณาของการประชุมในประเด็นอื่นสามารถดำเนินการได้ 

 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวด้วยว่าตนได้หารือกับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทยฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ต่อประเด็นดังกล่าว มีความเห็นร่วมกันว่า ในวันประชุมสภาฯ​นัดพิเศษ​วันที่ 22 พฤศจิกายน จะเข้าสู่การพิจารณาญัตติที่ค้างพิจารณา

 

โดยเริ่มจาก ขอให้สภาฯ​ตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก ซึ่งมี ส.ส.และคณะร่วมกันเสนอหลายญัตติ  ทั้งนี้ในการประชุมวันนี้ (13 พฤศจิกายน) จะขอเลื่อนลำดับการพิจารณา จำนวน 2 เรื่องขั้นมาพิจารณาก่อนเรื่องรับทราบ คือ ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาฯ และกมธ. พ.ศ....​ซึ่งกมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ และ รายงานการพิจารณาศึกษาของกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งกมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ 

 

โดยที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอื่นจึงเลื่อนลำดับการพิจารณาดังกล่าวได้ตามข้อเสนอของวิปรัฐบาล 

 

 

ทั้งนี้นายสุทิน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือดังกล่าวโดยยอมรับว่าในการประชุมสภาฯ วันที่  20 พฤศจิกายน จะเริ่มประชุมเวลา 13.30 น. หลังจากที่เสร็จสิ้นช่วงหารือตามปกติแล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาญัตติด่วนที่ค้างการพิจารณาทันที คือ ญัตติด่วน เรื่องให้สภาฯ ตั้งกมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44  

 

ซึ่งนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และคณะเป็นผู้เสนอและญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาฯตั้งกมธ.ฯ วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ซึ่งตนและนายปิยบุตร ร่วมกันเสนอทันที ซึ่งถือว่าเร็วกว่าการรอประชุมในการนัดประชุมเป็นพิเศษ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562