11 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา ซึ่งมีวาระพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือและกระทู้ถามด้วยวาจา รวม 6 เรื่อง ได้แก่ กระทู้ถามเป็นหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง  

 

ทั้งนี้คือปัญหาคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (อีเอ็ม) ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว.​ตั้งถาม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, เรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ซึ่งนายจเด็จ อินสว่าง ส.ว.​ตั้งถามนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการศาสนสมบัติ ของวัด ซึ่งพล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ตั้งถามนายกฯ

 

ขณะที่กระทู้ถามด้วยวาจา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง การขยายอายุเกษียณราชการ ถามโดยนายอำพล จินดาวัฒนะ ส.ว. ถามนายกฯ , เรื่อง การฆ่าตัวตายของพนักงานสอบสวน 5 คนในรอบ 4 เดือน ซึ่งนายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ถามนายกฯ​ และ ปัญหาการบริหารงานการศึกษาและการขาดแคลนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ส.ว. ถามนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเลื่อนออกไปทั้งหมด เนื่องจากนายกฯ​และรัฐมนตรีติดภาระกิจ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อกรณีการเลื่อนกระทู้ถามด้วยวาจา มีส.ว.ซักถามว่าในสัปดาห์ถัดไปจะได้รับการบรรจุหรือไม่ ซึ่งพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ฐานะประธานที่ประชุมระบุว่าจะบัญญัตติในสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ในส่วนของนายสมศักดิ์ จะมาชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภา วันที่ 9 ธันวาคม  

 

ส่วนนายพุทธิพงษ์ จะมาตอบวันที่ 2 ธันวาคม ทั้งนี้มีส.ว. ที่ท้วงติงต่อประเด็นที่ครม.​ต้องชี้แจงอย่างจำเป็นเร่งด่วน และหากต้องเลื่อนการตั้งกระทู้ถามออกไปอาจไม่ทันเวลา