พลโทภราดร พัฒนถาบุตร   อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวถึงกรณี การออกประกาศ ข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งสาระสำคัญให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการระงับ ปราบปราม ยับยั้งการกระทำต่างๆรวมถึงการห้ามบุคคลออกนอกพื้นที่ อาคารสถานที่ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่า

        คำสั่งดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติการในพื้นที่ แต่ยังไม่ลงรายละเอียด ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องมีประกาศออกมาอีกครั้ง ซึ่งประกาศดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์      

         พลโทภราดร เห็นว่าการใช้อำนาจดังกล่าวเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องตระหนักว่า พี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในแง่ของสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ไม่เช่นนั้นในภาพรวม อาจกลายเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศนี้ กำลังเกิดปัญหาเรื่องความมั่นคงหรือไม่ และจะมีผลต่อความเชื่อมั่น ทั้งด้านสังคม ต่างประเทศ หรือการท่องเที่ยว อาจทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนก และจะต้องตระหนักว่าการออกประกาศ จะต้องทำให้พื้นที่แคบที่สุด พร้อมทำความเข้าใจล่วงหน้า กับพี่น้องประชาชน ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งประเทศ และออกไปยังต่างประเทศ

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

      พลโทภราดร  ย้ำว่า รัฐจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งและจะต้องสื่อสารล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในแง่ของความจำเป็น 

      ส่วนกรณีที่เกิดเหตุความไม่สงบจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนั้น พลโทภราดร เห็นว่า แนวทางที่จะระงับยับยั้งความรุนแรงในพื้นที่ จะต้องใช้วิธีการ เชิงสันติวิธี และกลไกที่ดีที่สุดคือการพูดคุยสันติภาพ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้ความไม่สงบในพื้นที่เบาบางลง