วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะโฆษกคณะกรรมการประสานงานร่วมพรรครัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวต่อประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลื่อนกลุ่มญัตติที่เสนอโดย ส.ส.หลายพรรคการเมือง เพื่อขอตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ​ที่ถูกเลื่อนการพิจารณาออกไป ว่า

 

 

 

                ยอมรับว่าขณะนี้มีญัตติและเรื่องสำคัญที่รอการพิจารณาของสภาฯ อาทิ ญัตติด่วนให้สภาฯ ตั้ง กมธ. ศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ซึ่งนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และคณะเป็นผู้เสนอนั้น ทั้งนี้มี ส.ส.ที่ขออภิปรายในญัตติดังกล่าวจำนวนมาก ดังนั้นอาจใช้เวลาพิจารณาพอสมควร

                ขณะที่ในการประชุมสภาฯสัปดาห์ถัดไป วิปรัฐบาลจะพิจารณาเพื่อบรรจุรายงานที่ กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ อาทิ รายงานการศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ที่มีนายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน และ ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ เป็นประธาน ดังนั้นหากการบรรจุวาระดังกล่าวสู่การพิจารณาอาจทำให้ ญัตติว่าด้วยการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเลื่อนออกไปได้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง