เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 62 - นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คงเดินหน้าทำงานในสภาเพื่อพี่น้องประชาชน ดังเช่นสมัยประชุมที่ผ่านมาที่มีการขับเคลื่อนทุกเรื่องในสภาทั้งหมดเพื่อประชาชน

 


            ในสมัยประชุมนี้เรื่องที่ ส.ส.ของพรรค ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระไว้แล้วเริ่มต้น 34 เรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เช่น การแก้ปัญหาการจัดการน้ำ เรื่องการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืน การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน การเร่งออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับประชาชนโดยเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติ การแก้ปัญหาเรื่องการทำประมง คลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง เรื่องการศึกษา การท่องเที่ยว  การแก้ปัญหายาเสพติด เรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเล การแก้ปัญหาเรื่องการทุจริต และประเด็นเรื่องญัตติการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคฯ เสนอไว้และเป็นเรื่องที่ได้กำหนดหลักการไว้ชัดเจนตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาลจนนำไปสู่การกำหนดไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนอีกเรื่อง 

 

          นายราเมศ กล่าวว่า ทั้งนี้มีความชัดเจนว่าเมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจากทุกพรรคและทุกภาคส่วนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่ดี เชื่อว่าทั้งพรรคร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีจะร่วมมือกันเพื่อให้รัฐธรรมนูญก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบมากขึ้น

 

          ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จึงได้เรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฯ ในวันอังคารที่ 5 พ.ย.นี้ เวลา 13.30 น. เพื่อเตรียมงานในสภาอย่างเต็มรูปแบบในสมัยประชุมนี้ หากพี่น้องประชาชนมีเรื่องใดที่ต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์เป็นปากเสียงแทนให้ ขอให้ส่งข้อมูลมาที่พรรคฯ ได้ตลอดเวลา