กกต.-ป.ป.ช.ต้องเรียก "ช่อ" แจงที่มาเงินบริจาคเข้าพรรคอนาคตใหม่ เหตุมีพิรุธ ผิดปกติวิสัยวิญญูชนมีเงินฝากหลักหมื่นทุ่มบริจาคหลักล้าน พร้อมแจ้งสถาบันการเงินส่งรายงานธุรกรรมการเงินต้องสงสัย ขณะที่ปปง.ไม่มีอำนาจสอบ

 

          แหล่งข่าวกล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง จำนวน 1 ล้านบาท ของน.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ "ช่อ" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งมีพิรุธและข้อผิดสังเกต พร้อมเรียกร้องให้ กกต. ไต่สวนสอบสวน หรือส่งเรื่องไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. )ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการเสียภาษีเงินได้ต่างๆ ว่า เมื่อพิจารณาจากคำร้องของนายศรีสุวรรณต้องยอมรับว่าการบริจาคเงินของน.ส.พรรณิการ์ มีข้อพิรุธและผิดไปจากปกติวิสัยของวิญญูชน เนื่องจากแจ้งบัญชีทรัพย์สินว่ามีเงินฝากในธนาคารเพียงหลักหมื่นบาท แต่กลับบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองถึง 1 ล้านบาท  

 

          แต่ในชั้นนี้ ปปง.ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมการเงินของน.ส.พรรณิการ์ได้ เนื่องจากการกระทำของน.ส.พรรณิการ์ไม่ได้เป็นความผิดตามมูลฐานกฎหมายฟอกเงิน หาก ปปง.เข้าไปตรวจสอบก็จะกลายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ หากการบริจาคดังกล่าวเป็นการนำเงินของผู้อื่นมาบริจาคก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งอยู่ในอำนาจที่กกต.จะดำเนินการ โดยกกต.ก็มีอำนาจตรวจสอบเส้นทางการเงินและสามารถขอให้สถาบันการเงินส่งธุรกรรมการเงินของน.ส.พรรณิการ์มาให้กกต.ตรวจสอบเองได้ ซึ่งเชื่อว่ากกต.จะต้องเรียกน.ส.พรรณิการ์เข้าชี้แจงว่า บริจาคผ่านธุรกรรมการเงินประเภทใด จ่ายเป็นเช็คหรือเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี ตลอดจนมีที่มาของเงินบริจาคอย่างไร หากมีความผิดก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายพรรคการเมือง ไม่ใช่กฎหมายฟอกเงิน

 

          "หาก น.ส.พรรณิการ์ ชี้แจงที่มาของเงินบริจาคกับกกต.ได้ว่าเป็นเงินของตนเอง ก็อาจจะมีความผิดฐานยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งป.ป.ช.ก็มีอำนาจในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินได้เองเช่นกัน" แหล่งข่าวระบุ