รัฐสภา 30 ตุลาคม 2562 นายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กล่าวภายหลังการประชุมกมธ.​

 

 

ซึ่งมีวาระพิจารณากรณีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยส่อไปในทางมิชอบ และได้เชิญ พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เข้าชี้แจง ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เข้าชี้แจง แต่ได้ให้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือสอบถามมายังกมธ. ต่ออำนาจหน้าที่

 

ประเด็นนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ฐานะประธานคณะกมธ.ฯ ไม่มีมติหรือการดำเนินการเพื่อตอบคำถามดังกล่าว แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือเชิญ พลเอกประยุทธ์ มาชี้แจงต่อกมธ.​วันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ขณะที่พลเอกประวิตร ซึ่งไม่ได้มาชี้แจงแต่ได้ทำหนังสือมายัง กมธ. โดยระบุว่าติดภารกิจ และทำความเห็นด้วยว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมอย่างถูกต้อง อีกครั้งสภาฯ ได้ลงมติรับหลักการ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมาชี้แจงใดๆ ต่อกมธ.อีก อย่างไรก็ตามพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังขอให้ทำหนังสือเรียกมาชี้แจงอีกครั้งในวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 11.00 น.  

 

ขณะที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ แถลงเพิ่มเติมด้วยว่า กมธ.​ยืนยันเรียก พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร มาชี้แจงต่อกมธ.​ในประเด็นร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน โดยไม่จำเป็นต้องตอบคำถามของเลขาธิการนายกฯ เพราะเป็นไปภายใต้อำนาจของกมธ. แต่หากพล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ไม่มาชี้แจงถือเป็นสิทธิที่ทำได้ 

 

 

 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า นอกจากนั้นกมธ.ยังพิจารณาทำหนังสือไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เพื่อขอให้ส่งสำนวณการตรวจสอบนาฬิกาหรูของพล.อ.ประวิตร มายังกมธ. ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน เพื่อให้กมธ. ศึกษา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ภาคประชาชนยื่นเรื่องให้ กมธ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ขอให้ตรวจสอบการทำงานของป.ป.ช.และกมธ.เห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรทำเรื่องศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหา หรือความผิดเพี้ยนต่อประเด็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง.