29 ตุลาคม 2562 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล แถลงถายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบการตรวจราชการ และประชุมครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ที่จ.กาญจนบุรี และจ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.นี้  

 

โดยวันที่ 11 พ.ย.เวลา 08.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมคณะจะลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลย 3510 (จุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ-ภาคใต้ และภาคตะวันออก-ภาคตะวันตก) บริเวณสามแยกวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 

จากนั้นจะเดินทางไปที่โรงยิมเนเซียม อบจ.ราชบุรี เพื่อเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสที่รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมอบหนังสือ แสดงโครงการป่าขุมชน ให้ผู้ว่าฯราขบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี โดยที่ผู้ว่าฯราชบุรีจะมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้นำชุมชน โดยพล.อ.ประยุทธ์จะมอบเงินสนับสนุนโครงการลดต้นทุนการผลิตให้ตัวแทนเกษตรกร โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว โครงการประกันรายได้ข้าว และโครงการประกันรายได้ปาล์ม พร้อมกล่าวทักทายประชาชนในจุดดังกล่าว 

 

ต่อมาในช่วงบ่าย นายกฯ จะติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ "วิถีคลอง วิถีไทย" ที่อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และจะเข้าสักการะพระประธานภายในวัดโชติทายการาม และเยี่ยมชมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ และการผลิตผัก ผลไม้ไร้สารเคมี ตามวิถีธรรมชาติ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อป 

 

พร้อมเยี่ยมชมตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก เพื่อติดตามโครงการพัฒนาคูคลอง เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยววิถีเกษตร สะท้อนประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตประเพณีของคนในท้องถิ่น เยี่ยมชนร้านค้า พบปะประชาชน และนักท่องเที่ยวริมคลองดำเนินสะดวก จากนั้น นายกฯเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโค เลี้ยงชมนิทรรศการด้านปศุสัตว์ และสินค้าโอท็อปที่อ.โพธาราม 

 

จากนั้นนายกฯเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ ไปที่อ.เมือง เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพ และเปิดโครงการบ้านพัก และมอบกุญแจบ้านให้ผู้เข้าอาศัย ขณะที่ช่วงเย็น นายกฯ พร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า โดยพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทย เพื่อเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาติให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้แก้ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ก่อนที่นายกฯ จะร่วมลอยกระทงกับชาวกาญจนบุรี ในประเพณีลอยกระทง บริเวณท่าเรือขุน ก่อนเข้าที่พัก

 

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า สำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี-ราชบุรี-สุพรรณบุรี) และเป็นประธานการประชุม ครม. ที่ห้องประชุมอรพิน มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ก่อนให้สัมภาษณ์ผลการประชุม และเดินทางกลับ กทม.