คมชัดลึกออนไลน์ 4 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ประชาชนรู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ

27 ตุลาคม 2562 - 10:33 น.
ซูเปอร์โพล,พรรคอนาคตใหม่,ยุบพรรค
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 1,555 ครั้ง

ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจประชาชนรู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ


27 ตุลาคม 2562 สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เรื่อง คนคิดอย่างไรถ้าอนาคตใหม่ถูกยุบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)  

 

 

นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คนคิดอย่างไรถ้าอนาคตใหม่ถูกยุบ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,097 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 21 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มทั้งเพศและช่วงอายุส่วนใหญ่รู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ โดยพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 รู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ในขณะที่ร้อยละ 10.5 ระบุมีผลดี และร้อยละ 12.1 มีผลเสีย และเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.0 ของเพศชายและร้อยละ 79.8 ของเพศหญิงรู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ที่น่าสนใจคือ แม้ในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับสองรองจากคนช่วงอายุ 40 – 49 ปีร้อยละ 83.1 ที่รู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

อย่างไรก็ตาม คนที่อายุสูงขึ้นมีสัดส่วนของคนที่เห็นว่าจะมีผลเสียลดลง คือ คนอายุ 30 – 39 ปีร้อยละ 11.5 คนอายุ 40 – 49 ปีร้อยละ 7.1 และคนอายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 5.2 ที่ระบุจะมีผลเสียถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบตามลำดับ
ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.9 ระบุสิ่งที่คนไทยควรได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมคือ ทัศนคติที่ดี รองลงมาคือร้อยละ 54.4 ระบุการศึกษาที่ดี ร้อยละ 50.3 ระบุเป็นพลเมืองที่ดี ร้อยละ 36.9 ระบุมีงานทำที่ดี และ ร้อยละ 21.8 ระบุ อื่น ๆ เช่น วินัย ค่านิยม 12 ประการ จิตสำนึก และความเท่าเทียม เป็นต้น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวต่อว่า จากการสัมภาษณ์เจาะลึกเชิงคุณภาพต่อกรณีประชาชนรู้สึกเฉย ๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ พบว่า พรรคไหนถูกยุบตอนนี้จะรู้สึกเฉย ๆ เพราะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อนที่กำลังเจอ นักการเมืองก็เหมือน ๆ กัน แย่ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ต้องการให้นักการเมืองเร่งแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนที่เงินกำลังขาดมือ ทำมาหากินขัดสน ถ้าพรรคไหนทำงานดีช่วยเหลือประชาชนไม่ซ้ำเติมแต่มาถูกยุบก็จะทำให้ประชาชนทุกข์หนักและเกิดผลเสียมากกว่า ตอนนี้อะไรจะเกิดก็ให้เกิดเพราะรู้สึกผิดหวังกับการเมืองที่คิดว่าหลังเลือกตั้งจะดีขึ้นแต่กลับแย่ลง 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-วิษณุ ชี้ หากโหวตพ.ร.บ.งบไม่ผ่านรัฐบาลควรยุบสภา-ลาออก
-ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ชี้ชะตา รบ.เสียงปริ่มน้ำ
-ธรรมนัส มั่นใจ เสียงในสภาโหวตผ่านงบ

-ช่างกล้า ขยี้งบกองทัพ
 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ