26 ตุลาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการฝึกอบรมแกนนำเครือข่าย กรรมการสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัด  

 

โดยมี ส.ส.  อดีต ส.ส.  อดีตผู้สมัคร ส.ส. กรรมการสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ร่วมเวทีสัมมนาในวันนี้ (26 ตุลาคม 2562)

 

โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมายเลือกตั้ง ถ้าหากจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง จะต้องมีตัวแทนประจำสาขาพรรค และผู้แทนประจำจังหวัด จะต้องจัดตั้งให้ครบทุกเขต จึงต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมหากมีการเลือกตั้งซ่อม พร้อมชี้แจงและรายงานความคืบหน้าในการทำงานของตนเองที่ผ่านมา ทั้งในฐานะหัวหน้าพรรค / รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สมาชิกและตัวแทนจังหวัดรับทราบ พร้อมนำไปเผยแพร่ให้สมาชิกทั่วประเทศรับฟัง

 

ส่วนความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน เพราะยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งขึ้นเมื่อใด ซึ่งจะต้องพิจารณาต่อไปว่าพื้นที่ใดควรส่งหรือไม่ควรส่งผู้สมัคร ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าผู้ดูแลกรุงเทพฯ พิจารณาหาตัวผู้สมัคร

 

ขณะเดียวกันเห็นด้วยที่จะให้มีการรื้อฟื้นให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ส.ข. เพราะกรุงเทพมหานครมีพื้นที่กว้าง ลำพังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. จะดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึง และพร้อมจับมือกับทุกพรรคการเมืองที่เห็นตรงกัน เพื่อผลักดันให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. เหมือนในอดีต