คมชัดลึกออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

อภิปรายงบฯ 63 ปชช.ให้คะแนนฝ่ายค้าน ชนะรัฐบาล

20 ตุลาคม 2562 - 11:26 น.
อภิปรายงบฯ63,ปชชให้คะแนน,ฝ่ายค้านชนะรัฐบาล
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 1,372 ครั้ง

โพลเผย อภิปรายงบฯ 63 ปชช.ค่อนข้างพอใจ ทั้งสองฝ่ายนำเสนอข้อมูลได้ดี ตรงประเด็น แต่ไม่ค่อยพอใจประท้วงบ่อย จัดงบไม่เหมาะสม ระบุให้คะแนนฝ่ายค้าน 6.94 รัฐบาล 5.11


 

 

          “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 436 คน ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

 

          1.ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ในครั้งนี้
อันดับ 1 ทำให้ได้รู้ว่ารัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้อะไรบ้าง รู้ข้อมูลมากขึ้น 43.68%
อันดับ 2 งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการพัฒนาบ้านเมือง 38.70%
อันดับ 3 ไม่ค่อยมีสีสัน ไม่น่าสนใจ รัฐบาลมีเสียงมากกว่า 18.77%

 

          2.โดยภาพรวม ประชาชนพึงพอใจต่อการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1 ค่อนข้างพึงพอใจ 36.07% เพราะทั้งสองฝ่ายนำเสนอได้ดี ตรงประเด็น ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ เกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมือง ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่ค่อยพึงพอใจ 33.02% เพราะผู้อภิปรายบางท่านยังพูดในรูปแบบเดิมๆ พูดนอกเรื่อง ไม่ตรงประเด็น รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน ฯลฯ 
อันดับ 3 ไม่พึงพอใจเลย 23.42% เพราะประท้วงบ่อย ทำให้เสียเวลา ฟังอภิปรายไม่ต่อเนื่อง เหตุผลของการนำงบประมาณไปใช้ในด้านต่างๆ ฟังไม่ขึ้น ฯลฯ 
อันดับ 4 พึงพอใจมาก 7.49% เพราะเป็นการอภิปรายที่ตรงไปตรงมา ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลมากขึ้น ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี ฯลฯ 


         3.สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง/พอใจ” และ “ผิดหวัง/ไม่พอใจ” กับการอภิปรายครั้งนี้ คือ
สิ่งที่ “สมหวัง /พอใจ” ภาพรวม 1.ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี นำเสนอข้อมูลชัดเจน 52.10% 2.การจัดสรรเวลา เป็นระเบียบมากขึ้น 32.93%  3.ได้รู้และเข้าใจเรื่องงบประมาณมากขึ้น  23.35%    

สิ่งที่ “ผิดหวัง /ไม่พอใจ” ภาพรวม 1.รัฐบาลตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น 43.40%  2.การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้อง 37.26%  3.พูดนอกเรื่อง ประท้วงบ่อย ไม่สำรวม 21.70%   
      
 

 

          4. ถ้าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนการอภิปรายทั้งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลกี่คะแนน
ฝ่ายค้าน 6.94  คะแนน   ฝ่ายรัฐบาล 5.11 คะแนน

 

            5. “ข้อเสนอแนะ” หากมีการอภิปรายในครั้งต่อไป
อันดับ 1 ควรมีตัวเลขแสดงงบประมาณที่ชัดเจน มีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย 48.94%
อันดับ 2 จัดสรรเวลาและเนื้อหาให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่พูดซ้ำซ้อนกัน 34.04%
อันดับ 3 มีภาพเก็บตก บรรยากาศเบื้องหลัง ภาพการทำงานของ ส.ส. 27.66%

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ