รัฐสภา 19 ต.ค. 62  น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึง กรณีพรรคอนาคตใหม่มีมติงดออกเสียงในการรับหรือไม่รับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยระบุว่า ในเรื่องของวงเงิน 3.2 ล้านล้าน นั้นเป็นกรอบที่พรรครับได้ ไม่มีปัญหา แต่สิ่งที่เรามีปัญหาคือ เรื่องของรายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณ

 

 

 

               ดังนั้น มติของพรรคจึงเป็นการงดออกเสียงในชั้นรับหลักการ เพื่อจะไปดูรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) ซึ่งเราจะทำอย่างเต็มที่ ภายใต้ 4 หลักคิดได้เสนอไปแล้วในการอภิปราย คือ 1. ลดงบดำเนินการแล้วเพิ่มงบการลงทุน 2. เปลี่ยนจากงบประมาณและการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง ไปเป็นงบประมาณและการตัดสินใจที่ท้องถิ่น 3. ปรับการลงทุนเมกะโปรเจกต์เป็นการลงทุนเพื่อคนทุกคน และ 4. ลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ โดยสร้างสวัสดิการสำหรับทุกคน

               โดยในชั้น กมธ. จะนำทีมโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งจะทำงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หากในรายละเอียดไม่มีการปรับปรุงตามที่เราพยายามผลักดันให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ ก็พร้อมที่จะโหวตคว่ำในวาระสุดท้าย

               ผู้สื่อข่าวรายงานสำหรับรายชื่อ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ ประกอบด้วย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ , น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล , นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร , นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ , นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงษ์วุฒิ , พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ , น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และนายวีรศักดิ์ เครือเทพ

 

 

 

อนค. ส่งชื่อ ธนาธร ร่วมวง กมธ.งบประมาณฯ