วันที่ 19 ต.ค. 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ว่า

 

 

 

                ขอบคุณทุกประเด็นที่เสนอมาในการอภิปรายครั้งนี้ อันสะท้อนว่าท่านสมาชิก มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อสุขภาพคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ได้จดบันทึกทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติให้เห็นผล

                รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของประชาชน ตนตั้งใจเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพราะอยากให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ซึ่งเป้าหมายทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อคนไทยมีสุขภาพดี และนั่นคือภารกิจสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องดูแลสุขภาพคนไทย ตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลก และเมื่อถึงวัยเกษียณ คนไทยต้องใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ยิ่งหลังจากนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจึงต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่ถูกทอดทิ้ง ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าที่มีต่อประเทศ ให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ขอยืนยันว่าข้าราชการทุกคน และบุคลากรทุกท่านในกระทรวงสาธารณสุข ตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถแน่นอน