น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด 5 ปีที่รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาเฉลี่ย วันละ 56 ล้านบาท แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้เชื่อว่าเป็นเพราะยุทธศาสตร์ของผู้นำประเทศ และการสร้างความเข้าใจว่ามีการสื่อสารที่บิดเบือนในพื้นที่

      ทั้งนี้ตลอด 15 ปี พบการใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหา 3 แสนล้านบาท ขณะที่การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ล่าสุดมีตัวเลขรวม 3.6 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะงบจังหวัดที่ตนเชื่อว่ามีการแทรกแซงทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ และประเด็นสำคัญที่ทำให้แก้ปัญหาความไม่สงบไม่สำเร็จคือ การใช้อำนาจของฝ่ายค้านโยกงบประมาณที่จัดสรรไว้ในแผนบูรณาการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) จำนวน 50 ล้านบาท ให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)  ขณะที่การจัดสรรงบประมาณที่เอื้อต่อการแก้ปัญหา อาทิ การอำนวยความยุติธรรมจะช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ได้รับงบประมาณเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นและงบประมาณด้านพหุวัฒนธรรม ได้รับ3เปอร์เซ็นต์

        "การตั้งงบประมาณ และมีตัวชี้วัด เช่น การลดปัญหาในพื้นที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ผลชี้วัด เพราะโดยปกติปัญหาในพื้นที่จะลดลงอยู่แล้ว หรือการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งที่ภาวะในพื้นที่ถูกทอดทิ้ง ทั้งนี้การวางเป้าหมายสามารถทำได้ แต่เชื่อว่าไม่สามารถทำได้จริง ส่วนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้ ตัวชี้วัดที่หายไปคือการพูดคุยสันติภาพ ทั้งที่เคยเป็นตัวชี้วัดที่สำเร็จของพื้นที่ แผนบูรณาการแก้ปัญหาภาคใต้ จัดสรรให้กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับงบ 5แสนบาท ขณะที่หน่วยงานของทหารได้รับงบประมาณที่มากกว่า ดังนั้นการสร้างสันติภาพภาคใต้ จะมาจากปลายกระบอกปืนมากกว่าการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนใช่หรือไม่ "น.ส.พรรณิการ์ อภิปราย

         จากนั้น พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า แผนบูรณาการต่อการแก้ปัญหาภาคใต้ มียอดรวม 1.8 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นด้านความมั่นคง จำนวน 5,300 ล้านบาท งบพัฒนา จำนวน 5,500 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการควบคู่ระหว่างมั่นคงและแผนงานอื่นๆ ทั้งนี้เป้าหมาของการแก้ปัญหา มีเป้าหมายให้ปัญหาลดลง ประชาชนร่วมกันแก้ปัญหา และนานาชาติสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายร่วมกัน ทั้งนี้ยอมรับว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่มีปัญหาแทรกซ้อน ส่วนเป้าหมายสำคัญและผลสัมฤทธิ์คือให้ประชาชนปลอดภัย อำนวยความยุติธรรมกับประชาชน และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจให้เติบโต.