วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่าตอนหนึ่งในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ต่อประเด็นการเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษี เพื่อเป็นรายได้ให้กับประเทศ ทั้งนี้ตนเชื่อว่าตัวเลขของการจัดเก็บภาษีที่รัฐบาลประมาณการณ์ว่าจะได้ร้อยละ 15 ต่อจีดีพีจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ เช่น การเตรียมนโยบายรองรับสังคมสูงสุด โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 11 ล้านคน พบการตั้งงบประมาณโดยรวม 4.6 แสนล้านบาท ซึ่งเน้นในส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการที่ได้รับเบี้ยบำนาญ เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน

 

 

 

               ทั้งนี้ยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลที่คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งภายใน 15 ปี เชื่อว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 20 ล้านคน ดังนั้นรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท ดังนั้นหากต้องการให้คนไทยสูงวัยทุกคนได้รับสิทธิระดับเดียวกันต้องใช้งบประมาณที่สูงถึง 2.5 ล้านล้านบาท ทั้งนี้หากรัฐบาลคิดเพิ่มอัตราการเก็บภาษีให้ถึงร้อยละ 30 ไม่สามารถทำได้ในทีเดียว

               "รัฐประมาณการรายได้จากการเก็บภาษี รวม 2.9 ล้านล้านบาท หากวันนี้ต้องการดูแลคนไทยที่วัยชรา ทำได้ แต่ต้องเพิ่มสัดส่วนภาษีโดยรวม 15 เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ทำทีเดียวไม่ได้ แต่ต้องตั้งเป็นเป้าหมายที่คิดว่าต้องไปให้ถึง และต้องแก้ปัญหา คือ ระบบการจัดเก็บภาษี เช่น ภาษีมรดกที่พบตัวเลขการจัดเก็บ 3 ปี เก็บได้เพียง 770 ล้านบาท จากบุคคล 200 คน ทั้งนี้มีอยู่จำนวน 40 คนที่เป็นการเก็บภาษีจากผู้เสียชีวิต ซึ่งการเก็บภาษีมรดกมีช่องโหว่ หากเป็นมหาเศรษฐีจริงจะสามารถหลบเลี่ยงได้ ดังนั้นผมขอให้ทบทวนเรื่องประสิทธิภาพ แต่หากทำไม่ได้ ต้องยกเลิก" นายกรณ์ อภิปราย

               นายกรณ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนภาษีที่ดินที่รัฐบาลเตรียมจัดเก็บ ตนกังวลว่าจะไม่มีความพร้อมด้านการประเมินราคาที่ดินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม สำหรับนโยบายปฏิรูปภาษี ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐ ว่าด้วยการลดภาระภาษีของชนชั้นกลาง หรือมนุษย์เงินเดือน หากทำได้จริงรายได้ของรัฐบาลจะหายไปถึง 1.8 แสนล้านบาท ทั้งนี้ไม่พบตัวเลขที่มาทดแทนการจับเก็บ อย่างไรก็ดีการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลที่ผ่านมาพบว่าสามารถจัดเก็บภาษีจากบริษัทได้เพียงเล็กน้อย 

               "ผมฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงแผนเก็บภาษีเพิ่ม จากบริษัทเทคโนโลยีธุรกิจแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ แต่ไม่เห็นประมาณการณ์จัดเก็บรายได้ ดังนั้นผมต้องการเห็นผลักดันปฏิรูปเพื่อจัดเก็บรายได้จากแหล่งอื่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมและตอบโจทย์พัฒนาประเทศ ส่วนรายรับหวังว่ารัฐบาลจัดเก็บตามที่ประมาณการณ์​สิ่งที่อยากเห็น คือแนวคิดปฏิรูประบบภาษีรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะมีประชาชนมากถึงร้อยละ 60 ต้องการพึ่งรัฐบาลในอนาคต" นายกรณ์ อภิปราย