วันที่ 18 ตุลาคม 2562 -  วันที่สองของการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่ออภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณจำนวน 3.2ล้านล้านบาท และเมื่อเวลา 10.24 น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้อภิปรายฯเจาะลึกการจัดสรรเงินงบประมาณใส่ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมมีการแสดงเอกสารและกราฟฟิกประกอบ  ในทุกช่วงของการอภิปรายฯได้เป็นอย่างดี

 

น.ส.กุลธิดา   กล่าวว่า งบการศึกษาสะท้อนปัญหา 5 แผลใหญ่ และ 1 แผลเรื้อรัง ซึ่งภาพรวมงบการศึกษาคิดเป็น 11.5 เปอร์เซ็น ถือว่ารองจากงบกลาง โดยสัดส่วนที่ลดคิดเป็น 0.1 เปอร์เซ็น นอกจากนั้น งบ 2563 รวมแผนบูรณาการ 1 แสนกว่าล้าน และ 1 พันกว่าล้านบาท เกี่ยวกับแผนการเรียนรู้ หรือคิดเป็นหนึ่งสลึงที่ใช้เท่านั้น ถ้าเทียบสัดส่วนการลงทุนประเทศ 20 เปอร์เซ็น แต่ลงทุนกับเด็กเพียง 6 เปอร์เซ็น

 

 

อนาคตใหม่ติงงบศธ.ไม่สมดุลแนะเจียดงบกลาง3หมื่นล้านอุดช่องโหว่

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่  กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สพฐ. ที่กำกับดูแล งบก้อนใหญ่สุดถูกใช้กับบุคลากร เกือบ 4 หมื่นล้านบาท ตัวอย่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในการดูแลเด็กอาชีวะ แต่ได้ 7 เปอร์เซ็น ของงบทั้งหมด ซึ่งนายกฯ เคยบอกว่า อาชีวะสร้างชาติ แต่งบต้องสะท้อนความจริงใจ ดังนั้น งบเท่านี้ไม่ทันต่างประเทศ ทีดีอาร์ ประเมิน ให้เทียบเท่าสิงคโปร์ ต้องใช้เงิน 4.4 หมื่นล้านบาท 

 

อนาคตใหม่ติงงบศธ.ไม่สมดุลแนะเจียดงบกลาง3หมื่นล้านอุดช่องโหว่

 

แผลที่สอง พบโครงการสร้างภาระงานครู 3.5 พันล้านบาท อย่าง โครงการพัฒนาเผยแพร่ติดตามการใช้กฎหมาย และใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพ 3,500 ล้านบาท ไปกับโครงการพัฒนาดิจิทัล เพราะมีแต่เบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเท่านั้น รวมทั้งโครงสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ควรอยู่ในกระบวนการจัดการโรงเรียน มากกว่าการแยกออกมาเป็นโครงการ

     

 

อนาคตใหม่ติงงบศธ.ไม่สมดุลแนะเจียดงบกลาง3หมื่นล้านอุดช่องโหว่

 

แผลที่สาม เงินถึงตัวเด็กจริงหรือไม่ เพราะงบ สพฐ. 2.9 แสนล้าน ถึงเด็กเพียง 1 ใน 7 เท่านั้น โดยงบเด็กไทยคงที่มาตลอด 10 ปี ตั้งแต่ปี 2533 แม้ว่าดัชนีสินค้าสูงขึ้น 12 เปอร์เซ็น ในปัจจุบัน โดยคำนวนเงินจากเด็กป.6 ที่ได้รับ

 

 

อนาคตใหม่ติงงบศธ.ไม่สมดุลแนะเจียดงบกลาง3หมื่นล้านอุดช่องโหว่

และแผลที่สี่ จัดสรรเหลื่อมล้ำ โรงเรียนเน้นวิทย์ จะได้รับเงินอุดหนุน 4.3 แสนบาทต่อคน แต่โรงเรียนทั้วไป ได้รับเงินอุดหนุนต่อหัวเพียง 3 แสนบาท เทียบเท่ากับรถอีโคคาร์ จำเป็นต้องได้รับสัดส่วนรวมถึงคุณภาพใกล้เคียงกัน ทำให้เกิด 5 แผลเรื้อรัง คือ คุณภาพการศึกษาลดลง สะท้อนจาก โอเน็ต สอบตกครึ่งประเทศเกือบทุกวิชา ยกเว้นภาษาไทย

 

 

อนาคตใหม่ติงงบศธ.ไม่สมดุลแนะเจียดงบกลาง3หมื่นล้านอุดช่องโหว่

อย่างไรก็ตาม พบว่าจากการที่ คสช. เข้ามา งบที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาลดลงต่อเนื่อง ซึ่งไม่เห็นด้วย ยกตัวอย่าง สิงคโปร์ แม้จำนวนประชากรลด แต่กลับให้งบลงทุนการศึกษามากขึ้น เพราะมองเห็นโอกาสพัฒนาบุคลกรให้ตอบโจทย์อนาคต โดยอัดฉีดเข้าสู่ระบบการศึกษา

 

ดังนั้น เสนอวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวการศึกษาไทย เพื่อวิ่งทันคุณภาพปัจจุบัน โดยเจียดงบกลาง(กว่า 5แสนล้านบาท) จำนวน 3 หมื่นล้านบาท ไปยังโรงเรียนขนาดเล็ก 1.5 หมื่นโรง และใกล้เคียงขนาดเล็กหมื่นโรง และอาชีวะเพื่อใช้จ่ายลงทุนกับวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาฝีมือ

 

 

อนาคตใหม่ติงงบศธ.ไม่สมดุลแนะเจียดงบกลาง3หมื่นล้านอุดช่องโหว่

ส่วน 3.5 พันล้านบาท ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ นำเข้าสู่กองทุนเสมอภาคการศึกษา เพราะมีเด็ก 2.3 แสนคนเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา สามารถนำเงินไปช่วยได้ถึง 1.5 แสนคน งบประมาณหน้าอุดหนุนเพิ่มให้นักเรียน 4.5 หมื่นล้าน เพื่อให้เด็ก อนุบาล ประถม มัธยม

 

"โดยควรนำมาจากกระทรวงมหาดไทย 1.8 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาจัดสรรเพิ่มเงินรายหัวอาหารกลางวันให้เด็กรายละ 30 บาท ดังนั้น ส่วนตัวจึงไม่สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ดังกล่าว เพราะไม่จัดสรรให้เกิดคุณภาพต่อการศึกษาได้" น.ส.กุลธิดา กล่าว