16 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า  ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางเตรียมรับเงินประกันรายได้ยางพารา งวดแรก 1 พฤศจิกายน 2562 นี้  

 

 

ทั้งนี้เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 วงเงิน 24,000ล้านบาทเมื่อวันที่15ต.ค.62  ตามมติคณะกรรมนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1.4 ล้านคน พื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่ ได้มีรายได้ที่แน่นอน

 

"อย่าไปเชื่อข่าวลือว่าบัตรชมพูไม่ได้ ขอให้พี่น้องไปขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย  เราจะได้ช่วยกันดูแล" รมว.เกษตร

 

สำหรับโครงการกำหนดราคาประกันยาง 3 ชนิด คือ 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา กก.ละ 60 บาท 2.น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา กก.ละ 57 บาท และ 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)  ราคา กก.ละ 23 บาท

 

การดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่ ต.ค. 2562 ถึง มี.ค. 2563 โดยโครงการประกันรายได้จะสามารถจ่ายเงินงวดแรกได้ วันที่ 1 พ.ย. 2562 นี้  จะพิจารณาจ่ายเงินทุก 15 วัน 

 

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ดังกล่าว ได้รับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนยาง  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่า ส่งผลให้มีปัญหาการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง วันนี้จะได้นำไปแก้ไขร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป


รมว.เกษตรฯกล่าว่า นอกจากประกันรายได้ รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันการใช้ยางในประเทศเพิ่มเพื่อดันราคายางเป้าหมาย 3 แสนถึง 5 แสนตันตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ