วันที่ 16 ต.ค.2562 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กมธ.ดีอี และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เผยถึงการเตรียมตั้ง คณะกรรมการ 5G แห่งชาติ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพร่วมกับ กสทช. ว่า

 

 

 

               ส่วนตัวได้ติดตามข่าวการตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติ โดยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะ 5G มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedecine ที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นส่วนสำคัญ รวมถึง 5G ยังช่วยด้านนโยบายการศึกษา เช่น การเรียนออนไลน์ฟรีตลอดชีวิต

               พ.อ.เศรษฐพงค์ ยังเน้นย้ำว่า เห็นด้วยที่จะตั้งคณะกรรมการ 5G แห่งชาติ โดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาสที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม ให้เท่าทันนานาอารยะประเทศ เพราะขณะนี้ ประเทศไทยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นประเทศเกือบสุดท้ายในภูมิภาค ที่จะได้ใช้ 5G หรือไม่

               นอกจากนี้ พ.อ.เศรษฐพงค์ ยังหวังว่า คณะกรรมการ 5G แห่งชาติ ที่จะมีการตั้งขึ้นในอนาคต จะได้ช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยได้มี 5G ใช้โดยเร็ว และที่สำคัญ บุคคลที่จะเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการ 5G ควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ

 

 

เศรษฐพงค์ จี้รีบตั้งบอร์ด 5G หวั่นไทยเสียโอกาสพัฒนา