14 ตุลาคม 2562  Democrat Party of Thailand  พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นทวิตเตอร์ของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทวิตข้อความว่า “ผมรักสามพรานวันนี้ผมขอโอกาส เป็นผู้แทนชาวสามพรานแก้ไขปัญหา พร้อมประสานให้รัฐบาล เข้ามาข่วยดูแลพี่น้อง ประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” 23 ตุลาคมนี้ เลือกตั้งซ่อม เขต 5 นครปฐม เลือกสุรชัย ประชาธิปัตย์ เบอร์ 3

 

 

ปชป.ตะลุยหาเสียงนครปฐมขอโอกาสสุรชัยเป็นผู้แทน

 

 

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​เปิดเผยภายหลังเวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่างปี 2562

 

ทั้งนี้กกต.ได้มีมติกำหนดวันเลือกตั้ง และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ วันเลือกตั้ง วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 ส่วนวันรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ก.ย. – วันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 2562


 
กกต.กำหนดวันเลือกตั้งดังกล่าว เป็นวันพุธที่ 23 ต.ค.2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดที่ กกต.สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพราะ กกต.ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2561

 

 

ปชป.ตะลุยหาเสียงนครปฐมขอโอกาสสุรชัยเป็นผู้แทน

 

 

 

ปชป.ตะลุยหาเสียงนครปฐมขอโอกาสสุรชัยเป็นผู้แทน

 

 

ปชป.ตะลุยหาเสียงนครปฐมขอโอกาสสุรชัยเป็นผู้แทน

 

 

 

ปชป.ตะลุยหาเสียงนครปฐมขอโอกาสสุรชัยเป็นผู้แทน

 

 

 

ปชป.ตะลุยหาเสียงนครปฐมขอโอกาสสุรชัยเป็นผู้แทน

 

 

 

ปชป.ตะลุยหาเสียงนครปฐมขอโอกาสสุรชัยเป็นผู้แทน