12 ต.ค.2562-มีรายงานข่าวว่า พ.อ.ชัชช์ มนตรีมุข ประธานคณะกรรมการรุ่น จปร.40 เตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดี กับผู้แอบอ้าง ใช้ชื่อว่า "พลตรี ดร.ปฐวีฯ" และ Facebook ชื่อ Pathavi Kiratikarunyakorn ระบุข้อความโจมตี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ภายหลังบรรยายพิเศษ' แผ่นดินของเรา ในมุมมองด้านความมั่นคง' เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา ด้วยถ้อยคำรุ่นแรง พร้อมกับระบุว่า เป็นนักเรียนเตรียมทหาร29 ( ตท.29) นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 40 ( จปร.40) ที่ สน.นางเลิ้ง ในเวลา 14.30 น.

 

 

               จปร.40 แจ้งความเอาผิดแอบอ้าง อัด บิ๊กแดง

 

             หลัง พ.อ.ชัชช์ มนตรีมุข ประธานคณะกรรมการรุ่น จปร.40 ออกหนังสือชี้แจงใจความว่า ตามที่มีผู้แอบอ้างว่าเป็นศิษย์เก่านักเรียน จปร.40 และ เตรียมทหาร (ตท.)29 โดยใช้ชื่อว่า "พลตรี ดร.ปฐวีฯ" และ Facebook ชื่อ Pathavi Kiratikarunyakorn  โดยได้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์และมีการส่งต่อข้อความในลักษณะแอบอ้างนั้น 

 

              คณะกรรมการรุ่นนักเรียนนายร้อย จปร. 40 ขอเรียนให้ทราบว่า บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นศิษย์เก่า จปร.40  แต่อย่างใด การแอบอ้างดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการรุ่น จปร.40 จะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่แอบอ้างดังกล่าวอย่างเด็ดขาดต่อไป 

 

จปร.40 แจ้งความเอาผิดแอบอ้าง อัด บิ๊กแดง

               คณะกรรมการรุ่นนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่น 40 ขอความกรุณาทุกท่านงดการส่งต่อข้อความดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวปลอมดังกล่าวแพร่หลายอันอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้