วันที่ 11 ต.ค.62 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่ารัฐมนตรีที่มีตำแหน่ง ส.ส.ไม่มีสิทธิ์โหวตให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า

 

 

 

                ตนเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา ไม่กังวล ตั้งแต่เป็นนักการเมืองตั้งแต่ ปี2526 ไม่เคยเห็นรัฐบาลจะถูกคว่ำด้วยร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ส่วนเรื่องการโหวตลงมติของรัฐมนตรีที่เป็นส.ส. นั้น นักกฎหมายระดับต้นๆของประเทศหลายคนก็ให้ความเห็นว่า กระทำได้ไม่มีผลผูกพันหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ อีกทั้งร่างพ.ร.บงบประมาณฯนั้น เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมา ฝ่ายค้านถึงแม้จะไม่ออกเสียงสนับสนุนรัฐบาล แต่จะไม่ค้านอย่างมากก็แค่งดออกเสียง อย่างไรก็ตามอาจจะมีการอภิปรายในรายละเอียด และสามารถแปรญัตติในร่างพ.ร.บ.งบประมาณได้

                ผู้สื่อข่าวถามถึงการอภิปรายโจมตีงบประมาณกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมไม่มีประเด็นอะไรให้อภิปราย เพราะเป็นกระทรวงเล็กๆ งบประมาณของกระทรวงไม่ได้ใช้จ่ายมาก ส่วนใหญ่เป็นงบประจำที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา แต่อาจจะมีส.ส.อภิปรายติฉินหรือวิจารณ์งบประมาณของบางกระทรวงบ้าง

                “ผมเป็นส.ส.มาตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยพบว่าจะมีปัญหาคว่ำร่างพ.ร.บ.งบประมาณ และถือเป็นประเพณีปฎิบัติของส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านว่าจะไม่ยกมือสวน เนื่องจากการพิจารณาร่างงบประมาณถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลจะไม่มีปัญหาเห็นขัดแย้งกัน ในอดีตส.ส.ฝ่ายค้านยังร่วมอภิปรายแปรญัตติงบประมาณด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว