royal coronation
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
การเมือง

ชวน กรีดฝ่ายค้านปัญหาใต้ถ้าไม่ดีกว่าเดิมอย่าทำให้กระทบ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 - 12:44 น.
ปัญหาภาคใต้,ชวน หลีกภัย
Shares :
เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ชวน แนะฝ่ายค้านศึกษาปัญหาชายแดนให้ถ่องแท้ก่อนพูดแก้ไขรธน. ถอดบทเรียนปี 44 นโยบายผิดพลาด ทำบานปลาย ถ้าไม่ดีกว่าเดิมอย่าทำให้กระทบ

 

7 ตุลาคม 2562 สถาบันพระปกเกล้า ห้องรำไพพรรณี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เรื่องนี้สภาฯมีคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่แล้ว แต่ยังไม่ถึงเวลาต้องพูดว่าจะต้องยกเลิกมาตราไหน

 

ทั้งนี้เพราะต้องดูวิธีการว่าจะมีทางแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้แก้ไขได้ยากมาก ซึ่งเนื้อหาสาระนั้นต้องหาร่วมกันทุกฝ่าย รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ด้วย ส่วนที่พรรคฝ่ายค้านเดินสายรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ตนไม่ขอวิจารณ์แต่ขอแนะนำว่า เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงจะต้องระมัดระวัง ถ้ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะดีกว่าเดิมก็อย่าไปทำให้มันกระทบ

 

นายชวน กล่าวด้วยว่า การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยมีความผิดพลาดมาแล้ว เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2544 และมีผลจนถึงทุกวันนี้ มีความสูญเสียไปมากกว่า 6,000 คน เพราะความผิดพลาดจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ศึกษาว่านโยบายความมั่นคงเดิมนั้นมีอะไรดีหรือไม่ดีอย่างไร จนเกิดความขัดแย้งแตกแยก จึงเสนอว่า ถ้าเป็นเรื่องของความมั่นคง

 

ขอให้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้าน รัฐบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ศึกษาอย่างถ่องแท้ ทั้งประวัติศาสตร์และแนวทางที่มีอยู่เดิม ว่าสิ่งที่กำลังจะเสนอใหม่นั้นดีกว่าเดิมหรือไม่ ถ้าดีกว่าเดิมก็แก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเห็นว่ายังไม่สามารถแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมได้ก็ต้องระมัดระวัง โดยยึดจากความผิดพลาดเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2544 เป็นตัวอย่าง จนทำให้เกิดเหตุการณ์ 4 ม.ค. 2547 ที่เกิดเหตุปล้นปืน จากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือค่ายปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ