จากกรณีที่ นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รู้สึกเศร้าใจเมื่อได้ข่าวว่า ตนในฐานะ กสม. ยื่นคำร้องต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ไต่สวนนายชีพ จุลมนต์ อดีตประธานศาลฎีกา ในฐานะเจ้าพนักงานไม่ร่วมแต่งตั้งบุคคลมาทำหน้าที่เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว อันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นความเคราะห์ร้ายของประเทศไทยที่การสรรหา กสม.ชุดใหม่ 7 คนเพื่อมาแทน กสม.ชุดปัจจุบัน มีเหตุให้สะดุดหยุดลง ใช้เวลาเกือบปีครึ่งก็ยังสรรหาไม่เสร็จ หากรอไปถึงเดือนพฤศจิกายนหรือธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ กสม.ชุดใหม่ จะเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการจัดทำงบประมาณปี 2564 เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ของ กสม.

 

          เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่า ข้อความตามข่าวดังกล่าวไม่ถูกต้องทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง เพราะกฎหมายให้อำนาจ กสม. ชุดปัจจุบัน เปิดประชุมเพื่อพิจารณาและมีมติในทุกเรื่องได้ หากมีการแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวเพิ่มมาเพียง 1 คน ข้อห่วงกังวลที่ว่า หากรอไปถึงเดือน พ.ย. หรือ ธ.ค.2562 ยังไม่ได้ กสม.ชุดใหม่ จะเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. นั้น ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีการแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวดังกล่าวเพิ่มมาเพียง 1 คน ซึ่งน่าจะสามารถทำได้ภายในเวลาไม่ถึง 10 วัน ทำให้ กสม. สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ซึ่งตามปฏิทินการเสนอของบประมาณ แต่ละหน่วยงานจะต้องเสนอภายในเดือนม.ค. ถึงเดือนก.พ. 2563


          ประธาน กสม. กล่าวอีกว่า “ส่วนความเห็นที่ว่า ความล่าช้าในการสรรหาและแต่งตั้ง กสม. ชุดใหม่ นำไปสู่สภาวะชะงักงันของประเทศที่ไร้องค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนมาดูแล ทำให้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกหมักหมมจนถึงขั้นวิกฤต ก็ไม่เป็นความจริงเลย เพราะ กสม. ชุดปัจจุบัน ได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจนเลื่องลือไปในวงการระหว่างประเทศ และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการออกรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสร็จไปกว่าร้อยละ 80 มาหยุดชะงักในวันที่ 31 ก.ค. 2562 เมื่อมีกรรมการลาออก 2 คน แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวมาเพิ่มเพียง 1 คน เช่นเดียวกัน ไม่เกี่ยวกับรอผลการสรรหาและแต่งตั้ง กสม. ชุดใหม่ดังกล่าว ซึ่งน่าจะยังต้องใช้เวลาร่วม 90 วัน