เปิดคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2053/2562 เรื่องย้ายข้าราชการ ซึ่งเป็นการโยกย้ายระดับ "รองผู้ว่าราชการ" จำนวน 34 ราย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รายละเอียด ดังนี้

 

มท.ย้าย 34 รองผู้ว่าฯ โยก ไพโรจน์ พ้นสงขลาไปนราฯ

มท.ย้าย 34 รองผู้ว่าฯ โยก ไพโรจน์ พ้นสงขลาไปนราฯ

 

                 มท.ย้าย 34 รองผู้ว่าฯ โยก ไพโรจน์ พ้นสงขลาไปนราฯ

                            นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

มท.ย้าย 34 รองผู้ว่าฯ โยก ไพโรจน์ พ้นสงขลาไปนราฯ

 

มท.ย้าย 34 รองผู้ว่าฯ โยก ไพโรจน์ พ้นสงขลาไปนราฯ