นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พากษาศาลฎีกา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ความว่า กรณีศาลจังหวัดขอนแก่น พิพากษาลงโทษให้ประหารชีวิต นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส. จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย และศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์นายนวัธจึงถูกนำตัวเข้าไปคุมขังในเรือนจำนั้น

.     .   ...รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
        ........ฯลฯ
         ........(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
          ........ฯลฯ
.         .......(๑๓) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ฯลฯ

          .....มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
        ........ฯลฯ
          ........(๖) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
           ........ฯลฯ

        .....กรณีของนายนวัธคำพิพากษาของศาลยังไม่ถึงที่สุด สมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ของนายนวัธจึงไม่สิ้นสุดตามมาตรา ๑๐๑(๑๓)
      .....แต่เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิต โดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์และต้องคุมขังในเรือนจำตามหมายขังของศาล จึงต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามมาตรา ๙๘ (๖)
        ....เมื่อต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๖) จึงต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ตามมาตรา ๑๐๑ (๖)
        .....สรุปได้ว่าการเป็น ส.ส. ของนายนวัธต้องสิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๖)

     .....ส่วนที่ที่ปรึกษากฎหมายของพรรคเพื่อไทยอ้างว่า นายนวัธยังไม่สิ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.เพราะคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดนั้น อาจคิดเฉพาะมาตรา ๑๐๑(๑๓) ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญให้ละเอียดทุกมาตราหรืออาจมีเจตนาต้องการให้ประชาชนเข้าใจผิดและคิดว่ากระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานดังที่พรรคเพื่อไทยได้กล่าวอ้างตลอดมา