รัฐสภา - 21 กันยายน 2562-"กมธ.ปราบโกง สภาฯ" ดันสอบ "อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์" สัปดาห์หน้า ชี้ตามอำนาจทำได้ แม้ "เทวัญ" จะเรียก "สรรเสริญ" ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นหนังสือแล้ว เหตุขั้นตอนสอบผ่าน กมธ.ฯ จะมีโทษคนละส่วนกับราชการ         

 

 

                  นายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กมธ.ฯ ได้นัดประชุมวันที่ 26  กันยายน โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ​คือ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนต่อกรณีที่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ส่อไปในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจในตำแหน่งไปในทางมิชอบ กระทำการใดๆ ที่เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง และขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการ ทั้งนี้จะเป็นการหาแนวทางเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน รวมถึงกำหนดกรอบการพิจารณา , การเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลหรือชี้แจงในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตามเบื้องต้นอาจพิจารณาเชิญ พล.ท.สรรเสริญให้ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวด้วย

 

               นายดล กล่าวด้วยว่ากรณีที่มีข้อร้องเรียนดังกล่าวตนทราบว่านายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับส่วนงานของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวและมีข้อมูลที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหนังสือชี้แจงผ่านปลัดสำนักนายกฯ ด้วยแล้ว แต่ตนไม่ทราบรายละเอียดของคำชี้แจง อย่างไรก็ตามในหน้าที่และอำนาจของกมธ.ฯ สามารถดำเนินการได้ เพราะหากการไต่สวนของกมธ.ฯ พบการกระทำความผิด สามารถดำเนินการได้ในทางอาญา ส่วนกรณีคำชี้แจงที่ผ่านต้นสังกัดของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หากพบว่าเป็นความผิดจะดำเนินการด้านวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

 

             "กมธ.ฯยังมีอำนาจไต่สวนและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวในฐานะที่มีผู้ยื่นเรื่อง โดยสามารถทำคู่ขนานกับต้นสังกัดของอธบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีการก้าวก่ายหรือแทรกแซงงานระหว่างกัน" นายดล กล่าว