รัฐสภา- 21 กันยายน 2562-กมธ.การเมือง ส.ว.จ่อติดตามการแก้ไขรธน.ของฝ่ายการเมือง "พลเดช" หนุนทุกฝ่ายรณรงค์แก้รธน. ด้วยสันติวิธี ไม่ขัดหากทุกฝ่ายเห็นร่วม โละส.ว.ออกจากระบบสภาฯ 

         

 

 

             นพ.พลเดช ปิ่นประทีป โฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้ากมธ.ฯ เตรียมหารือถึงแนวทางการติดตามการศึกษาวิธีได้มาซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ฐานประธานกมธ.ฯ นำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม และเคยให้ความเห็นระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วน เพราะรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันเพิ่งบังคับใช้และกลไกที่เขียนไว้ยังปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ 

 

           นพ.พลเดช กล่าวด้วยว่าส่วนกรณีที่มีภาคประชาชนรวมตัวเป็นคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) เพื่อรณรงค์หาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ นั้นถือเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถทำได้ แต่การศึกษาหรือมีแนวทางรณรงค์ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีบทสรุปอย่างไรนั้น ต้องเข้าสู่การประชุมร่วมกับของรัฐสภา คือ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ ส.ว. ตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนด ส่วนข้อเสนอของครช.​ในเบื้องต้นที่ต้องการให้โละส.ว. และให้มีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาฯ เดียวนั้น บุคคลใดสามารถเสนอความเห็นดังกล่าวได้

 

              "หากมีข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มีส.ว.ในสภาฯหากเป็นความเห็นที่ได้รับการยอมรับต้องเดินตามนั้น เช่นเดียวกับการให้มีสภาตัวแทนหรือ 3 สภาสามารถเสนอได้เช่นกัน ทั้งนี้ผมมองว่าข้อเสนอต่างๆ หากนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยสันติวิธี และเป็นไปตามกติกา ไม่ใช่การชุมนุมบนถนนหรือความขัดแย้ง สามารถนำเสนอได้ทั้งสิ้น" นพ.พลเดช กล่าว.