วันที่ 15 ก.ย. 2562 - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า  ตนเองได้ลงพื้นที่อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยได้มากับ กรมบังคับคดี เพื่อเปิดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ 2562

 

           ซึ่งการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยฯ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการรวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

           โดยมีลูกหนี้ตามคำพิพากษาในเขตพื้นที่รวม 5 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตาก พิจิตร พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยทั้งสิ้น 240 เรื่อง ซึ่งไกล่เกลี่ยสำเร็จ 210 เรื่อง ถือเป็น 96.33 %

 

 

 

          นายสมศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ได้ช่วยให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจรจากันด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย

 

 

 

        "อีกทั้ง ยังเป็นการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ทำให้เกิดความยุติธรรมอย่างเสมอภาคในทุกชนชั้น และเป็นส่วนช่วยในการเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจด้วย" นายสมศักดิ์ กล่าว