คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

จุติ ลาออกส.ส.แล้ว ดร.อิสระ เสียบแทน

13 กันยายน 2562 - 12:13 น.
จุติ  ไกรฤกษ์ ลาออกสส,ดรอิสระ เสียบแทน,ปชป
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 152 ครั้ง

"ชวน" แจ้งที่ประชุมสภา "จุติ ไกรฤกษ์" ลาออก พ้นส.ส.บัญชีรายชื่อปชป.แล้ว ขณะที่ "ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ" เลื่อนขึ้นเป็นส.ส.แทน


 

 

           วันที่ 13 ก.ย. 2562 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่งผลให้จำนวนส.ส. เหลือ 497 คน

 

 

 

 

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลาออกดังกล่าว ทำให้ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 23 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และปัจจุบันเป็นเลขานุการประธานรัฐสภา ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทน

 

 

          สำหรับ ผศ.ดร.อิสระ เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 526 ที่กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า “บิล” เป็นบุตรคนโตในจำนวน 3 คน ครอบครัวประกอบธุรกิจด้านชิ้นส่วนยานยนต์ โดยร่วมทุนกับบริษัททั้งในภาคพื้นเอเชียและยุโรป

 

 

         "อิสระ" จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา,ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมเคมี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Imperial College London (ทุน Marie Courie Fellowship ของสหภาพยุโรป)

 

         นอกจากนี้ ดร. อิสระ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรความรู้เฉพาะด้าน ได้แก่ ประกาศนียบัตรกฎหมายสัญญา (Contract Laws), Harvard Law School, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด,สหรัฐอเมริกา

         

       ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law), University of Pennsylvania Law School, มหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา

        ประกาศนียบัตรสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty), WIPO Academy, องค์การสหประชาชาติ

         ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากร (Specialist Bar on Taxation), ศาลภาษีอากรกลาง, ศาลยุติธรรม

        ประกาศนียบัตรการบริหารแบบ Six-Sigma, British Standard Institute, กรุงลอนดอน, สหราชอาณาจักร

        ประกาศนียบัตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

        ประกาศนียบัตรการจัดการด้านการตลาด (คะแนนดีเด่น), Holmes Institute, กรุงซิดนีย์, ออสเตรเลีย

            ประสบการณ์ทำงาน:

 

          เคยทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ อาทิ International Test Centre for CO2 Capture ประเทศแคนาดา และ MET Evonik ภายใต้กรอบความร่วมมือแห่งสหภาพยุโรป ประเทศสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังผ่านการทดสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพในระดับสามัญวิศวกร สาขาอุตสาหการ จากสภาวิศวกร

 

          ในด้านธุรกิจ ดร.อิสระ รับช่วงบริหารธุรกิจของครอบครัว ได้ขยายกิจการและการลงทุนไปยังภาคพื้นยุโรป และตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากประเทศอิตาลีและประเทศโรมาเนียมายังประเทศไทย ปัจจุบัน ดร.อิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือฯ

 

          ด้วยประสบการณ์ทำงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคยุโรป ส่งผลให้ประเทศมอลโดวาเสนอแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์และหัวหน้าคณะผู้แทนทางการกงสุลของสาธารณรัฐมอลโดวาประจำประเทศไทยคนแรก ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรับรองให้ ดร.อิสระ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ และยังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ด้วย

 

          เคยทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ อาทิ International Test Centre for CO2 Capture ประเทศแคนาดา และ MET Evonik ภายใต้กรอบความร่วมมือแห่งสหภาพยุโรป ประเทศสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังผ่านการทดสอบและได้รับใบประกอบวิชาชีพในระดับสามัญวิศวกร สาขาอุตสาหการ จากสภาวิศวกร

 

          ในด้านธุรกิจ ดร.อิสระ รับช่วงบริหารธุรกิจของครอบครัว ได้ขยายกิจการและการลงทุนไปยังภาคพื้นยุโรป และตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากประเทศอิตาลีและประเทศโรมาเนียมายังประเทศไทย ปัจจุบัน ดร.อิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือฯ

 

          ด้วยประสบการณ์ทำงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคยุโรป ส่งผลให้ประเทศมอลโดวาเสนอแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์และหัวหน้าคณะผู้แทนทางการกงสุลของสาธารณรัฐมอลโดวาประจำประเทศไทยคนแรก ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรับรองให้ ดร.อิสระ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ และยังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ด้วย

 

          ดร.อิสระ ยังดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งรับเชิญเป็นกองบรรณาธิการบริหารของการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีผลงานทั้งรูปแบบหนังสือและบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติชั้นนำต่าง ๆ

 

          ขณะเดียวกัน ดร.อิสระ ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้รับการเชิญให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและแรงงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจในคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ เป็นต้น

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ