17 ส.ค.62-“รมว.พาณิชย์ ประชุมร่วม3ฝ่าย เคาะราคาประกันรายได้ข้าว สูงสุดหอมมะลิ 15,000ต่อตัน -ข้าวเปลือกเจ้า 10,000บาทต่อตัน เตรียมนำเข้าที่ประชุม นบข.-ครม. ยังไม่ชัดเริ่มเมื่อไร รอพิจารณาวงเงินงบประมาณ ย้ำ เงินส่วนต่างประกันราคาโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง”

         นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ภาคเอกชน ที่ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก พ่อค้าข้าว และตัวแทนเกษตรกร ถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การประกันรายได้ของข้าว ว่า ที่ประชุม3ฝ่าย มีความเห็นตรงกันในการกำหนดหลักเกณฑ์และราคาร่วมกันประกันรายได้ข้าวที่ความชื้นไม่เกิน 15% โดยข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาทต่อตัน ไม่เกิน 30 ตัน หรือ 40 ไร่ต่อครัวเรือน

 

           

-ข้าวเหนียว 12,000บาทต่อตัน ไม่เกิน 16ตันหรือ 40ไร่ต่อครัวเรือน

-ข้าวหอมมะลิ 15,000บาท ต่อตัน ไม่เกิน14ตัน หรือ 40ไร่ต่อครัวเรือน

-ข้าวนอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ไม่เกิน16ตัน หรือ 40ไร่ต่อครัวรือน

-ข้าวหอมปทุม 11,000บาทต่อตัน ไม่เกิน25ตัน หรือ 40ไร่ ต่อครัวเรือน

 

โดยหลังจากนี้จะนำความเห็นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. เพื่อขอความเห็นชอบและนำเข้าสู่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งชาวนาผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งข้อมูลมายัง ธกส.ในการจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งวิธีการคิดส่วนต่างราคานั้น คือ เอาราคาประกันเป็นตัวตั้ง ลบด้วยราคาตลาด ณ เวลานั้น แล้วรัฐบาลก็จะจ่ายเงินส่วนต่างที่เหลือที่จะประกันให้กับชาวนา และในขณะนี้มีชาวนาขึ้นทะเบียนไว้กว่า 3.9ล้านครัวเรือน 

 

  

นายจุรินทร์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า จะให้ภาครัฐเข้าไปดูแลไม่ให้เกิดการเอาเปรียบชาวนาเหมือนปัญหาที่ผ่านมา ทั้ง โรงสี ผู้ส่งออก และพ่อค้าข้าว แม้นโยบายประกันรายได้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล แต่ก็จะมีนโยบายอื่นๆเข้าไปช่วยผลผลิตของเกษตรกรที่ล้นตลาดด้วย ส่วนจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไรนั้น ก็จะต้องหารือกับนบข.และ ครม.ก่อน เพราะต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณด้วย