"ชัยชาญ"​ตอบกระทู้สดแทน "นายกฯ"​ยัน ผบ.เหล่าทัพ มีสิทธิให้ความเห็นการเมือง ภายใต้กรอบการทำงาน หนุนรัฐบาล-พัฒนาประเทศ "พงศกร" จี้ กองทัพไทย ปรับมาตรฐานให้เป็นสากล งดพูดการเมือง

 

          วันที่ 14 ส.ค. 62 - ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระกระทู้ถามสด พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามสด บทบาทของผู้บัญชาการเหล่าทัพในเรื่องข้าราชการกลาโหมกับการเมือง ซึ่งยื่นถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อกรณีที่ผู้นำเหล่าทัพ ได้ให้ความเห็นทางการเมือง ซึ่งถือว่าขัดต่อข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง พ.ศ.2499 ข้อ 8 ที่มีสาระคือการวางตนเป็นกลาง และไม่วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลผ่านสื่อมวลชน หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด อย่างไรก็ตามตนขอเสนอแนะให้กองทัพปรับปรุงการให้ความเห็นทางการเมือง โดยยึดกับมาตรฐานสากลของหลายประเทศ ซึ่งกำหนดให้วางตนเป็นกลางและไม่แสดงความเห็นทางการเมือง


          ทั้งนี้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบกระทู้ถามสดแทนนายกฯ โดยยืนยันการให้ความเห็นของผู้นำเหล่าทัพที่ผ่านมา สามารถกระทำได้และไม่ขัดต่อข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกองทัพมีหน้าที่ที่สำคัญต่อการปอ้งกันภัยคุกคาม หรือภัยที่กระทบต่อความมั่นคง หรือสิ่งที่จะกระทรงต่อความมั่นคงในวงกว้าง นอกจากนั้นคือการสนับสนุนงานของรัฐบาล เพื่อพัฒนาประเทศ ส่วนข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง ข้อ8เป็นเพียงบทบัญญัติที่ห้ามทหารเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

 

          "การให้ข่าวสารใดๆ เป็นไปตามระเบียบการให้ข่าวสาร ซึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพสามารถให้ข่าวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะงานด้านความมั่นคง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปตามกรอบที่ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และความห่วงใยประชาชนในสถานการณ์ของบ้านเมือง รวมถึงสร้างการตระหนักรู้และเข้าใจกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งภาคประชาชน เอกชน เพื่อให้ประเทศมีความสงบ" พล.อ.ชัยชาญ กล่าว

 

          พล.อ.ชัยชาญ ชี้แจงด้วยว่า การทำงานของกองทัพแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ซึ่งกองทัพไทยถูกกำหนดบทบาทไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่น โดยหน้าที่หลักของกองทัพไทย คือ ช่วยเหลือและพัฒนาประเทศ เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ รวมถึงดูแลภัยคุกคาม ความมั่นคง ซึ่งกองทัพได้กำหนดระเบียบให้ข้าราชการยึดถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงปลูกฝังอุดมการณ์ทหารเพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี.