เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้งนายไชยยศ​ จิรเมธากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ นายชำนิ​ ศักดิเศรษฐ์​ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ประจำนายจุรินทร นายวราวิช กำภู​ ณ​ อยุธยา​ เป็นที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ นายณรงค์​ ดูดิง​ เป็นที่ปรึกษา รมช.​ศึกษาธิการ ประจำคุณหญิงกัลยา​ โสภณพานิช รมช.ศึกษาธิการ นายกมล​ รอดคล้าย​ เป็นที่ปรึกษา รมช.​ศึกษาธิการ ประจำนางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายไกรเสริม​ โตทับเที่ยง​ เป็นเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ประจำคุณหญิงกัลยา​ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล​ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ประจำนางกนกวรรณ​

 

         

          นางนฤมล กล่าวว่า พล.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กลาโหม ประจำ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม น.ต.สุธรรม ระหงษ์ เป็นเลขานุการ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายยุพ นานา เป็นที่ปรึกษา รมว.พม. นายสากล ม่วงศิริ เป็นกรรมการผู้ช่วย รมว.พม. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์ เป็นที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์ ประจำนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เป็นเลขานุการ รมว.พาณิชย์ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ประจำนายวีรศักดิ์ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายจุรินทร์ นายสรรเสริญ สมะลาภา เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

         นางนฤมล กล่าวว่า นายเวียง วรเชษฐ์ เป็นที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม นายพิกิฏ ศรีชนะ เป็นเลขานุการ รมว.วัฒนธรรม นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นที่ปรึกษารมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รมว.วัฒนธรรม นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์  นายธนา ชีรวินิจ เป็นเลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ น.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช  ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประจำนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว,เกษตรและสหกรณ์ ประจำนายประภัตร นายธนสาร ธรรมสอน เป็นที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประจำ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายอภิชาติ สุภาแพ่ง เป็นที่ปรึกษา รมช.คมนาคม ประจำนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม นายเจือ ราชสีห์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.คมนาคม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.คมนาคม ประจำนายถาวร

             

         นางนฤมล กล่าวว่า น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ เป็นที่ปรึกษา รมช.คมนาคม ประจำนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร เป็นกรรมการผู้ช่วย รมว.คมนาคม นายอนุชา โมกขะเวส เป็นที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เป็นที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย ประจำนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายวิเชียร จงชูวณิชย์ เป็นที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย ประจำนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย พล.ต.ต.ธารา ปุณศรี เป็นเลขานุการ รมว.มหาดไทย นายวิรัช ร่มเย็น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มหาดไทย ประจำนายนิพนธ์ นายสุกรี มะเต๊ะ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มหาดไทย ประจำนายทรงศักดิ์ นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา เป็นที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม นายธนิตพล ไชยนันทน์ เป็นที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข นายเรวัติ อารีรอบ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สาธารณสุข ประจำนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข นายสำเริง แหยงกระโทก เป็นกรรมการผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข นายสุขาติ ไตรแสงรุจิระ เป็นที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม และนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นกรรมการผู้ช่วย รมว.แรงงาน

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.สอบตก ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ตลอดจนคนใกล้ชิดในพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา