เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวถึงการประชุมรัฐสภาในช่วงสัปดาห์หน้าว่า  โดยสัปดาห์หน้านั้นทางสำนักงานสภาผู้แทนราษฎ  ได้แจ้งงดการประชุมรัฐสภาทั้งในส่วนของ ส.ส. และ ส.ว.เป็นเวลา  1 สัปดาห์

 

 

         เนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สิ่งของและระบบเทคโนโลยีต่างๆ  ออกจากห้องประชุมชั่วคราวสำนักงานใหญ่ทีโอที  ถนนแจ้งวัฒนะ  เพื่อกลับไปติดตั้งที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่สัปปายะสภาสถาน  แยกเกียกกาย  หลังจากนั้นในสัปดาห์ถัดไปก็จะเริ่มใช้ห้องประชุมจันทรา  ในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ประชุมเป็นครั้งแรก  ส่วนความพร้อมของรัฐสภาใหม่เกียกกายนั้น  แม้จะยังไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากยังมีหลายเรื่องที่ต้องทดสอบ  แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อรองรับสมาชิกรัฐสภา และสื่อมวลชน
         

 

 

 

          ด้าน นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สิ่งของและระบบอิเล็กทรอนิกส์  จากหอประชุมใหญ่ทีโอที  แจ้งวัฒนะ ไปที่ห้องประชุมจันทรา รัฐสภาใหม่ ซึ่งเป็นห้องประชุมของวุฒิสภา โดยจะใช้เป็นสถานที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในคราวต่อไป ดังนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นสมควรให้มีคำสั่งงดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธที่ 31 ก.ค.และวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค.นี้