โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ -26 ก.ค.62 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศเกียรติบัตร ในการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งทั้ง 77 จังหวัด

 

          โดยนายอิทธิพร กล่าวตอนหนึ่งว่า อีกภารกิจที่สำคัญคือการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเราจะต้องทำงานร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน จัดการเลือกตั้งที่มีคุณภาพเพื่อให้นำไปสู่การปกครองท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ โดยจะต้องจัดการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ทั้งความสนามฉันท์ในองค์กร ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ สนับสนุนกัน และให้อภัยกัน รวมทั้งจะต้องสามารถทำงานอย่างสมานฉันท์ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่ข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งด้วย นอกจากนั้นการให้คำแนะนำและสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ง วิธีเลือกตั้ง ต่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และควรจะต้องมีการพูดคุยกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เข้าใจว่าการเลือกตั้งไม่ใช่การแข่งขันที่มีผลแพ้หรือชนะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแข่งขันที่มีการเปิดโอกาสไม่ใช่เลือกแล้วจบเพียงครั้งเดียว เพราะหากแพ้เลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งในครั้งหน้าจะไม่ชนะ

 

          นายอิทธิพร กล่าวอีกว่า ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นขอซึ่งจะมีเวลาในการลงคะแนนเท่ากับการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งขอให้มีการเตรียมการเรื่องไฟส่องสว่างให้เพียงพอ และสามารถใช้การได้จริง เพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถูกร้องเรียนเรื่องไฟส่องสว่างจำนวนมาก นอกจากนั้นต้องช่วยเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรื่องการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว ซึ่งจะถือเป็นการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักว่าการเลือกตั้งหลังจากนี้จะเป็นการเลือกตั้งในยุคออนไลน์ มีการใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งจะมีการตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างเข้มข้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในการตรวจสอบการทำงานของเรา.