จากกรณีที่เมื่อวันที 19 ก.ค.2562 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีการพิจารณาเกี่ยวกับตำรับน้ำมันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญว่าเป็นตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมหรือไม่ และมีมติไม่รับรองเพราะนายเดชายังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งเพิ่งออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562  แม้ว่าก่อนหน้านั้นนายเดชาจะได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ 2555แล้วก็ตาม เนื่องจากตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562 กำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพที่เปิดให้ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทยฯที่เพิ่งมีระเบียบสธ.ฉบับวันที่10มิ.ย.2562ออกมารองรับ

            ล่าสุดเมื่อวันนี้( 21 ก.ค.2562 ) เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่โรงเรมเซ็ลทรัล ลาดพร้าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) มีการหารือเป็นการส่วนตัวร่วมกับนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ โดยมีคณะที่เข้าร่วมหารือด้วย ได้แก่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต และ นายยืนยง โอภากุล หรือแอ้ด คาราบาว โดยใช้เวลาในการหารือราว 2 ชั่วโมง

           นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่า เป็นการหาทางออกในการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยที่เลือกรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก โดยที่ผู้รักษาและผู้รับการรักษาไม่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย  ซึ่งทางออกจากที่มีการหารือร่วมกัน คือ จะมีการแก้ไขระเบียบสธ.ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน ฉบับวันที่10 มิ.ย.2562 เพื่อให้หมอพื้นบ้านที่ผ่านการรับรองตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยฯเมื่อปี 2555 ถือเป็นหมอพื้นบ้านโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีการตรวจสอบหรือรับรองใหม่โดยให้ดำเนินการทันที เพราะเป็นอำนาจ รมว.สธ.ที่สามารถลงนามแก้ไขระเบียบสธ.ได้ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่จะเป็นประโยชน์กับหมอพื้นบ้านอีกราว 3,000 คนรวมถึงอ.เดชาที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบฯฉบับวันที่ 10 มิ.ย.2562 

 

           นายอนุทิน  กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้กำชับในการแก้ระเบียบให้ดูข้อความให้รัดกุม ไม่ให้ถูกโจมตีว่าทำเพื่อประโยชน์ของคนใด กลุ่มใด หลังจากนั้น จะได้หาวิธีการรับรองตำรับยาจากสารซีบีดีที่เป็นสารที่เป็นประโยชน์จากกัญชาหรือกัญชง และผลักดันให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกรุณายกเลิกสารซีบีดีออกจากยาเสพติด  ทั้งนี้ หลังนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วจะดำเนินการเรื่องนี้ทันที

 

            "นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการซึ่งถือเป็นข้อสั่งการแรกมายังกระทรวงสาธารณสุขผ่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าให้เตรียมการชี้แจงการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และรักษาโรคให้ดีและเรียบร้อย"นายอนุทินกล่าว 

           ผู้สื่อข่าวถามว่า หนักใจหรือไม่ที่ฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกนโยบายนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า  ไม่หนักใจ เรื่องนี้อยู่ที่ความตั้งใจ สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือคนใด กลุ่มใด แต่ทำเพื่อส่วนรวมให้ได้ประโยชน์ในทางการแพทย์ เพิ่มรายได้ให้ประเทศ และความอยู่ดีกินดีขึ้นของประชาชน ซึ่งก็จะต้องตอบให้ได้ และเชื่อว่าหากทุกฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็จะสนับสนุนนโยบายนี้ 

 

            นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในการแก้ไขระเบียบฯฉบับวันที่ 10 มิ.ย.2562นั้น จะต้องพิจารณาแก้ไขในส่วนของบทเฉพาะกาล โดยอาจจะระบุในลักษณะที่ว่า ให้หมอพื้นบ้านที่ผ่านการรับรองตามระเบียบกรมฯปี2555 ที่มีอยู่ราว 3,000 คน ถือเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบสธ.นี้ โดยไม่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ใหม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของหมอพื้ นบ้านตามระเบียบสธ.นี้ไม่ได้เปลี่ยนจากที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมฯ แต่จะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง