พรรคเพื่อไทย (พท.) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่- 17 มิ.ย.62-  "7 พรรคฝ่ายค้าน" สร้างมิติใหม่ ตั้ง กก.ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน เชื่อมโยงการเมืองใน-นอกสภา ให้ ปชช.มีส่วนร่วมตรวจสอบรัฐบาลไปพร้อมฝ่ายค้าน มี "ทวี สอดส่อง" พรรค ปช. เป็น ปธ.ขณะที่ "อ.น.ค."แจงเจตนาสร้างมิติงานฝ่ายค้าน ปัดทำการเมืองบนถนน

       เมื่อเวลา 16.00 น. 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมพรรคเพื่อไทย , พรรคอนาคตใหม่ (อ.น.ค.) , พรรคประชาชาติ (ปช.) , พรรคเสรีรวมไทย (สร.) , พรรคเพื่อชาติ (พช.) , พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) , พรรคพลังปวงชนไทย ที่ร่วมหารือแนวทางการทำงานในฐานะ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยการประชุม 7 พรรคร่วมครั้งนี้ "พรรคเพื่อไทย" เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นประธาน โดยการประชุมนี้ก็สืบเนื่องจาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา 7 พรรคร่วมนี้ได้ประชุมกันครั้งแรกพร้อมแถลงจะจับมือกันร่วมทำวิปฝ่ายค้าน 30 คน โดยกำหนดประชุม 7  พรรคร่วมครั้งที่ 2 ในวันนี้ และครั้งที่ 3 ในวันพรุ่งนี้ (18 มิ.ย.)

 

            โดย "นายภูมิธรรม เวชยชัย" เลขาธิการพรรค พท.กล่าวว่า การประชุมร่วม 7 พรรควันนี้ ได้มีข้อตกลงสรุป 2 ส่วนคือ 1.ให้มีคณะกรรมการวิปร่วมฝ่ายค้านใยสภา และมี ส.ส.แต่ละพรรคที่ทำหน้าที่วิปร่วมมือกัน และ 2.ให้ตั้ง "คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน" เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบของฝ่ายค้าน ได้ส่งการรับรู้และความเข้าใจถึงประชาชน และให้บทบาทพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละพรรคๆ ละ 2 คน โดยที่ประชุมวันนี้เลือกให้ "พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง" เลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) เป็นประธาน มีนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล ที่ปรึกษาเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นเลขานุการฯ ส่วนกรรมการต่างๆ ก็จะไปตกลงกันภารกิจแบ่งหน้าที่กันอีกครั้ง

            

            งานที่เราร่วมมือกันทำครั้งนี้ เราหาประเด็นที่แต่ลงงะพรรคเห็นร่วมกันเพื่อจะทำหน้าที่ต่างๆ โดยเริ่องใหญ่เรื่องแรกที่เราคิดว่ามีความจำเป็นที่ควรจะหาช่องทางทำงานร่วมกัน ก็คือการประสานงานกับพี่น้องประชาชนสถาบันทางวิชาการ องค์การภาคประชาชน รวมทั่งสื่อด้วยในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยทุกปัญหาที่ยังดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ แบบ 3 เดือนแล้วยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ หรือการเลือกตั้งที่เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ หรือการคิดคำนวณผู้แทนราษฎรที่มีปัญหา หัวใจสำคัญก็อยู่ที่กฎกติกา ที่สร้างขึ้น โดยฝ่ายผู้มีอำนาจเดิม ได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้น เมื่อกฎกติกาไม่เป็นประชาธิปไตย ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าของประเทศไทย ส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เราจะร่วมจัดทำกิจกรรมกันอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่องการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล การตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี การตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ว.การตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.  รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น  โดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน
เราจะร่วมประชุมการอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาจุดร่วมจะดูว่าเรื่องใดมีความสำคัญ เรื่องใดจะต้องขยายผล ก็จะให้การประชุมนั้นมีตัวแทนของแต่ละพรรคในระดับหัวหน้าพรรค  และเลขาธิการพรรค รวมทั้งการพิจารณาในเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ ในการทำงานร่วมกันด้วย

            ด้าน "ชัยธวัช ตุลาธน" รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อ.น.ค.) กล่าว ชี้แจงกรณีที่เป็นข่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน เตรียมที่จะทำการเมืองบนท้องถนนว่า  อยากทำความเข้าใจว่า การจัดตั้งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ไม่ได้มีเจตนาอย่างที่ถูก วิจารณ์ แต่เราพยายามทำงานในมิติใหม่ของพรรคฝ่ายค้าน ในสถานการณ์ที่ต้องร่วมกันผลักดันสร้าง ประชาธิปไตยที่แท้จริงในระยะเปลี่ยนผ่าน โดยสันติและอีกประการหนึ่งก็คือ เพื่อจะขยายการสร้างการเมืองแบบใหม่ที่จะ สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างการเมืองในสภากับข้างนอกสภาเชื่อมโยงกับสังคม และภาคสังคมต่างๆ นั่นคือเจตนาที่เราจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยเราก็จะร่วมกันผลักดันประเด็นสำคัญสำคัญไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การแก้รัฐธรรมนูญเป็นต้น รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับการการจัดการเลือกตั้งที่ไม่ชอบมาพากล ซึ่งเราก็จะผลักดันให้มีการตรวจสอบกับหน่วยงานที่ต้องรับความผิด หรือการร่วมกันตรวจสอบการออกประกาศคำสั่ง คสช. อย่างเช่น มาตรา 44 ซึ่งแม้มันจะผ่านไปแล้วแนวโน้มของการที่จะหยุดใช้คำสั่ง คสช.ก็ยังไม่ชัดเจน