11 มิ.ย.62-ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิด้ผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.)ในวันนี้ยังไม่ใช่วันสุดท้าย ภายหลังจะมีการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีลงมาในช่วงบ่าย เนื่องจากขณะนี้จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ( ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิ.ย. 62 นี้)

 

            ซึ่งมีเรื่องที่กระทรวงเกี่ยวข้องจะต้องมาพูดคุยเช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องนำเข้า ครม.ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากไม่ทราบว่าจะสามารถตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่ ซึ่งทุกอย่างยังคงดำเนินการไปตามปกติ จนกว่าจะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรีและ ครม. ชุดใหม่ แต่หากทราบวันถวายสัตย์ที่แน่นอนแล้ว ครม.ก็คงจะหยุดประชุม เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่รู้ และยังไม่เห็นหน้าตารัฐมนตรีใน ครม.ชุดใหม่สักคน เพราะยังทำพิธีกรรมกันยังไม่เสร็จ เพราะฉะนั้น ครม.ชุดปัจจุบัน ก็ต้องดำเนินการภายในส่วนที่เป็นปัญหาของประเทศชาติ

            นายวิษณุ กล่าวว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน  พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาเป็นประธานในฐานะนายกรัฐมนตรี เก่าหรือนายกรัฐมนตรีใหม่ ก็ไม่ได้แตกต่างกัน แต่นายกฯมายังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ และยังไม่ได้แถลงนโยบาย

            "ต้องเข้าใจว่ามีอยู่ 2 ล็อค โดยล็อคแรกก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณ หากยังไม่ถวายสัตย์ปฏิญาณก็ทำหน้าที่ไม่ได้ หรือแม้ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ไปทำอะไรที่ไปบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินอาจจะเป็นการผูกมัดประเทศไทย จึงจำเป็นจะต้องให้มีการแถลงนโยบายก่อน และเมื่อสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนเดิมที่จะต้องทำหน้าที่ ซึ่งสามารถทำได้จนถึงครม. ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ รวมถึงการคงอยู่ของ คสช.ก็จะต้องสลายตัวไป