15 พฤษภาคม 2562 ในการประชุมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เริ่มลงคะแนนเลือกรองหัวหน้าพรรค 8 คนติดตามภารกิจต่างๆ นอกเหนือจากเลือกรองหัวหน้าพรรคดูแลพิ้นที่ภาคเหนือ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคใต้ , ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครไปแล้ว 5 คน  โดยรองหัวหน้าพรรคภารกิจ 8 คนนั้น องค์ประชุมได้เลือก

1.นายนิพนธ์ บุญญามณี 
2.นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ 
3.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
4.นายอลงกรณ์ พลบุตร 
5.นายกนก วงษ์ตระหง่าน
6.นายสรรเสริญ สมะลาภา
7.นายอัศวิน วิภูศิริ
8.นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ 

 

ขณะที่การเลือกเลขาธิการพรรค "นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคคนใหม่ ได้เสนอชื่อ "นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน" เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งองค์ประชุมก็ได้ลงมติเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 17.24 น. เลือก "นายเฉลิมชัย" เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่

 

โดยหลังจากนั้น เวลา 17.30 น. ที่ประชุมพรรคได้เริ่มเลือกอีก 6 รองเลขาธิการพรรค

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 5 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคใต้ , ภาคกลาง และกรุงเทพมหานครนั้นที่ประชุมได้เลือก "นายนราพัฒน์ แก้วทอง" เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ 

"นายไชยยศ จิรเมธากร" เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

"นายสาธิต ปิตุเตชะ" เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง

"นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ 

"นายองอาจ คล้ามไพบูลย์" เป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร